Febrilsk brannslukkingsforsøk fra Rasistisk Antisenter

CERD rapporten biter ARS i rumpa

Febrilsk brannslukkingsforsøk fra Rasistisk Antisenter

Den offentlige samtale er i endring etter at folk flest har tatt inn over seg at landet er i dramatisk endring mot en tilstand man definitivt ikke ønsker eller har bedt om. I dag er det mulig å ytre ubehagelige sannheter rett og slett fordi de er i samsvar med den observerbare ubehagelige virkelighet. Dette er utålelig for totalitære samfunnsfiender som Antirasistisk Senter.

Venstreblivne og ekstremliberale med monopol på godhet oppdager i økende grad at deres sannheter aldri har vært sannhet og at deres godhet kun er tanketom ondskap.

Antirasistisk Senter (ARS) og deres kobbel med medløpere ble raskt tatt med buksene nede etter deres tendensiøse/skandaløse rapport til CERD der de søker å påvirke FN til å drepe ytringsfriheten i Norge.

Etter SIAN sin ytring i sakens anledning, har også Hege Storhaug opponert mot demoniseringen fra ARS.  

Den demoniseringen ARS utsetter Hege Storhaug for, omfatter også SIAN, slik det fremgår av rapportens side 17-18.

ARS bedriver i dag brannslukking. De forfalsker fremstillingen av sakskomplekset. Som kjent kan ikke islam forsvares med annet enn løgn og vold, og det er i stor grad også tilfellet med ARS og andre subversive godfjotter sin virksomhet. Slike mangler jo sannferdige faktabaserte argumenter for sin sak, og de søker å ødelegge velfungerende vestlige samfunn.

Det ARS skyggelegger i sine bortforklaringer er at rapportskriverne selvfølgelig står bak innholdet i rapporten. Den består av anbefalinger til FN, samt en begrunnelse for anbefalingene, som er den påfølgende del av rapporten. Man kan ikke – slik ARS forsøker i sin febrilske bortforklaring – frikoble rapportens avsnitt fra hverandre. Den er logisk bygget opp, og alt henger sammen med alt, som Landsmorderen en gang sa.

De som hevder å «representere sivilsamfunnet» beskriver det de hevder er en virkelighet, de beskriver fenomener de mener er uønskede – herunder Hege Storhaug, SIAN, Resett, Alliansen mfl.

Deretter ber de FN skjerpe inn den rettslige forfølgelsen av de elementene som bedriver det man velger å kalle hatefulle ytringer. Ulempen er selvfølgelig at de venstreblivne i stor grad henfaller til å haterstemple en hver anførsel de ikke evner å opponere faktabasert mot, når ytringen truer deres destruktive globalistiske Utopia.

Det er - slik det fremgår av rapporten - ikke bare hatefulle ytringer ARS vil til livs. De nevner i samme åndedrag (s 14) «fremmedfiendtlig diskurs». Det vil si all meningsytring som er negativt innstilt til «fremmede» som sådan, eller til det verdisettet disse har med i bagasjen til Norge.

At ARS er fiendtlig innstilt til norsk kultur, norske verdier og norske folk har vært godt kjent over lang tid. Det viktigste gode nordmenn kan gjøre på grunnlag av denne rapporten, er å la medvirkeransvaret ramme dem som fortjener det. Organisasjonene som er medskyldige i rapporten er;

Antirasistisk Senter,  Det mosaiske trossamfund, Den ortodokse kirke i Norge
Foreningen for skolte-/østsamene i Neiden, JURK (Juridisk rådgivning for kvinner), JussBuss, Kirkens Bymisjon, Krisesentersekretariatet, Kven Øst
Leieboerforeningen, Minotenk, MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner, Norsk Folkehjelp, Norske Kveners Forbund, OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering), Press (Redd Barnas ungdomsorganisasjon), Pro Senteret, Psykologforeningens Menneskerettighetsutvalg, Romsk råd, Romani Kher, Skeiv Verden, Taternes landsforening, Utdanningsforbundet.

Dersom du har noe med disse organisasjonene å gjøre, feks støtter dem med kontingenter eller gaver; Vurder om det er i din og Norges interesse å fortsette med det.