«Ingen uoverstigelig konflikt mellom islam og den europeiske kultur»

Biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt, ønsker islam velkommen. Hele bispekollegiet står bak invitasjonen.

Biskopen i Borg inviterer islam inn i varmen

«Ingen uoverstigelig konflikt mellom islam og den europeiske kultur»

Biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt, forsøker å få islam inn i varmen ved å bedrive renvasking. Det skjer i avisen Dagen 9. januar 2019 der han skriver: «Det er slettes ikke slik som noen prøver å piske opp et inntrykk av - at det er en uoverstigelig sivilisasjonskonflikt mellom islam og Europa.» Biskopen ser dermed bort fra de utallite bøker og artikler der det påvises at islam er på kollisjonskurs med Europa. Han ignorerer også at Den europeiske menneskerettighetsdomstol to ganger har slått fast at sharia og muslimske teokratiske regimer er inkompatible med demokrati.

Uttalelsen til Sommerfeldt minner om den herostraktisk berømte sentensen tidligere biskop i Sør-Hologaland, Tor B. Jørgensen kom med - da han sa i et intervju med Klassekampen: «Det finnes visse ansatser i islam som vi kan være felles om.» SIAN spurte biskopen hvilke «ansatser» det var, men svaret har uteblitt til dags dato.
Biskopen i Borg er opptatt av å få fram at Norge får mange verdifulle innvandrere fra islamske stater. I den sammenheng trekkes frem Farouk al-Kasim, som kom fra Irak til Norge i 1969 og som gjorde en kjempeinnsats i forbindelse med utvikling av oljeindustrien. Sannheten er at al-Kasim ble utdannet geolog i England, han var gift med en norsk kvinne, de hadde et barn med cerebral parese som de mente ville få det bedre i Norge. Bl. a. derfor reiste de fra Irak til Norge
Selv skrev Farouk al-Kasim om sin innsats i olje-industrien følgende: «Æren for dette går til den generasjonen med velutdannede, fritenkende nordmenn som ville skape noe nytt. Det er en fantastisk historie, og jeg er heldig som har fått være med på dette.»
Borg-bispen skriver også: «Mitt ønske er at Den norske kirke kan være en aktør som viser mennesker og lokalsamfunn at sårbarhet, feilsteg og manglende plettfrihet ikke er farlig å erkjenne.»
Terje Tvedt hevder i boken «Det internasjonale gjennombruddet» at det kan ikke være tvil om at islam ble landets neststørste religion med politisk støtte fra Kirken.
Det er å håpe at biskop Atle Sommerfeldt, sammen med sine bispekolleger, erkjenner at det var og er et «feilsteg» at Kirken ønsker islam velkommen til landet. Den norske kirke bidrar til at samfunnet islamiseres.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder