Islams apologeter har forrang i Aftenposten

Arbeiderpartiet verner om islam og muslimer. Her er partiets leder, Jonas Gahr Støre, i vennskapelig samtale med islamisten og demokratifienden Mohammad Usman Rana som vil fjerne Hege Storhaug fra den offentlige debatt. «For stødt der nordmenn lyt vera med, når Noregs merke skal hoggast ned!» (Sivle).

Når det er fritt frem for samfunnets fiender i media øker det ulmende konfliktnivået på grunnplanet:

Islams apologeter har forrang i Aftenposten

Islams kanskje fremste apologet i Norge, legen og skribenten, Mohammad Usman Rana, har over to sider i Aftenposten fremstilt seg selv og sin politiske religion enda en gang som fiender av det norske samfunnet. Hovedbudskapet til det norske folk er: Islam har sine lyter, men de som angriper islam angriper Norge og må stoppes. Dermed blir både Aftenposten og Rana medansvarlige for den islamske femtekolonne-virksomhet Muhammeds hær drar nytte av – når den nå går til angrepskrig mot Europa.

Denne muslimske propagandisten bør få gi uttrykk for sine meninger i avisen, men det er ytterst kritikkverdig at ethvert forsøk fra SIANs side for imøtegåelse, avvises av redaksjonsledelsen, som for øvrig kan konstatere at redaktører flest inntar samme holdning. De stikker under stol det som skrives i den såkalte redaktørplakaten: «Gjennom sin avis skal redaktøren fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling.» Media tviholder på «Det fargerike fellesskap» til krampa tar dem, alt mens den villedende informasjonsformidling går sin seiersgang over landet.
Et av de grelleste eksempler på manipulering av opinionen står å lese i Schibsted-avisen Fædrelandsvennen hvor det heter på lederplass: «I Koranen dyrkes empati og kjærlighet som det sentrale budskap.»
Sannheten er at om lag to tredjedeler av Koranen handler om å forfølge, trakassere og drepe vantro som ikke vil underkaste seg islam. IS-soldatene, som fulgte «det opprinnelige og ekte islam», pisket og henrettet de som ikke kunne lese Koran-vers. Alle vantro grupperinger ble mer eller mindre forfulgt og drept i Allahs navn.
Mens Mohammad Usman Rana etter angrepet på Charlie Hebdo i januar 2015 på islams vegne tok betydelig selvkritikk, er han nå på hugget igjen med å bortforklare islam, muslimer og endog islamsk terrorisme, mens islam-motstandere stigmatiseres og fordømmes nord og ned . Han krever at Hege Storhaug blir fratatt statsstøtten, mens han selvsagt går inn for at millionene som går til islamske propagandasentraler som kalles moskeer, selvsagt skal beholdes.
En annen muslim-skribent som er i kritthuset til Aftenposten, er islam-ekstremisten Bazim Gozlan. Han skriver fritt gjengitt: Den eller de som fremstiller islam i negative ordelag, har krig i vente.
Slagordet på oppslagstavlene i norske avisredaksjoner er åpenbart kraftsatsen fra statsministeren: «Islam er en berikelse for det norske samfunnet.»
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder