Masseinnvandring fra muslimske land er en ulykke for land og folk

En folkeavstemning hadde feiet Stortingets innvandrings- og islam-politikk av banen!

Masseinnvandring fra muslimske land er en ulykke for land og folk

Allerede fra 2025 vil en vanlig norsk familie på fire familiemedlemmer bli pålagt 40,000 kroner mer i skatt, viser beregninger. Dette fordi kostnadene med innvandringen har kommet opp i 250 milliarder i året - penger skattebetalerne må punge ut med. Myndighetene kommer imidlertid ikke til å kalle skatteøkningen det belastede ordet «skatt» - det vil bli snakk om økning i bompengene, kommunale avgifter til renovasjon og byggegebyrer vil øke, sukkeravgift og en rekke andre offentlige «gebyrer» vil skyte i været. Denne økningen vil være nødvendig for at Stortinget fortsatt skal kunne yte den enkelte innvandrer i invasjonshæren fra Asia og Afrika et velferds-luksus-liv her i landet. Stortinget leder samfunnet for full fart mot et fremtidig kollaps - en folkeavstemning hadde feiet denne politikken av banen som ren galskap.

I 2025 vil andelen av innvandrere i Norge fra Asia og Afrika utgjøre 29 prosent. Skattebetalerne må ikke bare ut med fullstendige utgifter som de har til livsopphold – for muslimene er storforbrukere av andre offentlige ytelser.
Dette skjer mens de gamle på sykehjemmet i Andøy fikk gamle fiskeboller til middag på julaften.
Vi kan åpenbart ikke være så rike her i landet.
I sannhet - vi hadde trengt alle de 250 milliardene til å bygge ut vårt eget land. Myndighetene bortforklarer, tildekker og juger når det gjelder alle de negative sider dagens innvandringspolitikk pålegges norske borgere.
Ja, det er folket som i valg etter valg stemmer på politikerne som bryter ned samfunnet, men det er de samme politikerne som gjennom det politiske udemokratiske system tvinger folket til det. Den politiske elite tør ikke å iverksette folkeavstemninger - noe som kunne ha gitt makt til folket.

Kan vi stoppe vår tids politikere som åpenbart er på ville veier? Kan vi stoppe islamiseringen av samfunnet vårt? Ikke uten at noe drastisk skjer - f. eks. at et nytt politisk parti stiger opp som fugl Føniks fra asken.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder