SIAN i gang med årets Rusken aksjon

De Uintegrerbares bedervede tankesett skal feies vekk

SIAN i gang med årets Rusken aksjon

Årets standssesong er i gang. Forrige lørdag i Lillestrøm, Nå sist i Tønsberg. Bildet er klart. Vi merker det i samtale med radden.  Flere av dem som lite vet om islams vederstyggeligheter er faktisk i stand til å se effektene av den pågående islamiseringen. De danser sin kumbayadødsdans på autopilot fordi det forventes av flokken, men i øynene deres er ingen glød. Der kan leses resignasjon, en erkjennelse av at de har tatt feil parti i islams krig mot menneskeheten. En skam over egen feighet og underkastelsesvilje.   

Radden er ikke det eneste problemet Norge sliter med. Alle frykter å irritere voldsmuslimene slik at den krakelerte fasaden av innbilt idyll faller. Vi opplever at politi og kommunale saksbehandlere trenerer og begår ulovligheter, i større omfang enn de gjør jobben sin på en aktverdig måte. Disse menneskene må forstå at de ikke hjelper land og folk med slik adferd.  Realiteten er jo at ingen muslim skal la seg styre og kontrollere av en skitten vantro. Politi, dommere politikere og embedsverk blir alle arbeidsløse eller hodeløse i det våre herboende gode muslimer tar over statsforvaltningen. For det vil skje med mindre vi hindrer det. Supremasisme, herrefolkadferd, undertrykkelse med alle midler. Det ligger i islams DNA. Øvrighetas fiendtlige holdning til SIAN sin folkeopplysningsvirksomhet er med andre ord mildt sagt kontraproduktiv. Det er beklagelig at vi må ta ressurser vekk fra folkeopplysningsarbeide, og bruke dem på kamp mot norgesfiendtlige byråkrater.  

Operativt politi gjør gjennomgående en god jobb. De er ikke en del av problemet.  En radd kastet et eple etter Stig. Han fikk en forgjeves løpetur sammen med to sivilpoliti. Med påfølgende bortvisning etter politiloven § 7.  En annen radd ble pågrepet etter sabotasje av lydanlegget. En rolig dag på jobben med andre ord.

Talene i Tønsberg kan sees her:  Stig, Max, Kareem, Lars, Anna, Stig II.

Enkelte av radden i Tønsberg insisterte på at vi måtte engasjere oss i faktabasert dialog. Da vi responderte med faktabasert argumentasjon, forlot radden umiddelbart stedet. Samme fenomen observerer vi om dagen, fra godhjerta jenter som skal redde Gjøvik fra SIANtrollet når vi etter planen skal tilbake dit 9. juni. Det er jo positivt at radden har utviklet seg dithen at de erkjenner fordelene med faktabasert argumentasjon fremfor ulyder og vold, men problemet de raskt oppdager, er at det er SIAN som eier sannheten. Deres illusjoner er bygget på løgn og inkompetanse. Raddehjernen burde vært egen linje på psykologistudiet.

Av de mer kuriøse innslag i Tønsberg var benken med ungdom som viftet med et svært EU-flagg og søte små homoflagg. At islam ikke er særlig vennlig innstilt overfor verken vantro overherredømme eller avvikende seksualitet burde fått ungdommen til å omfavne SIAN. Gad vite hva fjottene fra SV og Rødt, som arrangerte ynkryggforsamlingen, tenkte om støtten fra EU-tilhengerne på Farmandstorget. Forrige helg snakket jeg med en fortvilet kommunist i Lillestrøm, som hadde konstatert at Anna Bråten hadde samme holdning til EU som ham. I raddens tankeunivers var det umulig at en så ond dame kunne ha en intelligent tanke i hodet. Forholdet gjorde det åpenbart vanskelig for kommunisten, å fortsette å hate Anna.   

Etter at vår stand i Tønsberg var avsluttet spilte radden opp med fjernkulturell musikk. En svært mindreårig jente - ikledd en kjole som enhver god muslim ville erklært som kemboharam, kjettersk og horete - danset magedans for de fremmøtte radder. Vi får håpe jentas foreldre ikke er muslimer. Islam tillater jo muslimene å drepe sine egne barn, hvilket gode muslimere gjerne gjør når barnet engasjerer seg i uislamsk aktivitet. Islams forkvaklede æresbegrep gjør gode muslimer til barnemordere.

Magedans er utvilsomt nyttig lærdom for raddekjerringene på torget. Allah har jo i koranen klargjort at alle vantro kvinnfolk er lovlig vilt for gode muslimske seksualpredatorer. Magedans er pliktøvelse for vantro sexslavinner i muslimenes harem. Den skal tidlig krøkes, tenkte nok kulturmarxistene som demonstrerte sin norgesfiendtlige holdning på Farmandstorget. Får kulturmarxistene det som de vil, er følgene at de og alle deres kvinnelige etterkommere (samt guttebarn) blir sodomert av gode muslimer om ikke mange år. Ett lyspunkt for de balleløse feminiserte raddehankjønn representert på Farmandstorget, er at de syntes å være så testotetonfattige at de trolig slipper å bli kastrert når de får jobb som haremsforvalter av Det Nye Herrefolket.

Ikke vær balleløs. Støtt Norge. Støtt SIAN.