SIAN trygler FN om å utslette islam, da går IS også med i dragsuget!

Nobelprisvinner Nadia Murad.

Nobelprisvinner Murad trygler FN om å utslette IS

SIAN trygler FN om å utslette islam, da går IS også med i dragsuget!

En av Nobels fredsprisvinnere, Nadia Murad, trygler FN om å utslette IS, for som Nobelkomiteen grunngir valg av prisvinner: «IS er en «hatefull og umenneskelig versjon av islam». Dessverre er det slik at Nobelprisvinneren, Nobelkomiteen og verdenssamfunnet vil ikke innse at IS er et ektefødt barn av islam - IS er et resultat av islams tilstedeværelse. I alle islamske stater finner vi mer og mindre det umenneskelige samfunn. Det er denne ideologis ondskap som må utryddes - ikke bare symptomene. Vi må bekjempe de umenneskelige handlinger denne ideologis tilhengere gjør seg skyldig i over hele verden.

Den andreprisvinneren, gynekologen Denis Mukwege i Kongo, forsøker å lindre smerter og hvis mulig lege kvinnelige pasienter som har fått underlivet ødelagt av utallige voldtekter fra IS-soldater og andre muslimer - som ser det som sin plikt og rett å behandle vantro kvinner som sexslaver. Vi får i tilknytning til denne prisutdelingen høre de mest rystende opplevelser kvinner i islam-besatte områder utsettes for. Verdenssamfunnets vrede retter seg så mot IS, men ikke mot islam som har skapt IS.
Intet, absolutt intet er oppnådd ved å utrydde IS, som har den opprinnelige islamske teori og praksis som forbilde. Det er hevet over tvil at profeten Muhammed er en av de mørkeste og verste sex-despoter menneskeheten har frembrakt. Under tilsyn av Muhammed ble over 800 jøder i Medina halshogd i 627. Kvinner og barn ble solgt som slaver. Etter nedslaktinger forgrep Muhammed seg på en kvinne som ble enke etter massakren.
I de islamske stater behandles kvinner som kveg. I Norge er muslimske unge kvinner under konstant oppsikt av far, onkel eller brødre - de lever i ufrihet nesten som i et fengsel. Bryter de ut av islam får de et miserabelt liv i ensomhet.
Den tidligere professor ved et av de islamske universiteter, Mark Gabriel, beskrev i detalj hvordan islamske terrorister halshogde , skar opp og parterte ofrene og deretter sendt kroppsdeler til de pårørende. Det spesielle her er at Gabriel som kan mer om islam og Koranen enn de fleste stilte spørsmålet: Hvor får disse terroristene ideene sine fra til å begå slike grusomheter? Han svarte selv: Fra Koranen!
Ja, nettopp – enten det er voldtektsmenn i Kongo, Irak eller i andre islamske land så er det Koranen som beordrer de rett-troende muslimer å utrydde de vantro.
Det dobbelt tragiske at dersom SIAN går til FN med bønn om at islam må forbys så vil verdenssamfunnets menneskerettighetsorganisasjons talspersoner svarte: Vi vil ha forbud mot islam-kritikk.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder