Torp lot Bushra Ishaq enda en gang formidle feilaktig islam-fantasi

Bushra Ishaq: «Sharialoven er et moralsk apolitisk kompass for muslimer.»

Islam-presentasjon i kveld i NRK som ikke eksisterer

Torp lot Bushra Ishaq enda en gang formidle feilaktig islam-fantasi

I kveld var den norsk-islamsk-pakistanske legen , Bushra Ishaq, gjest hos Ole Torp i NRK - der hun enda en gang fikk fritt forum til å formidle feilaktige verdier om islam og muslimer. Ole Torp ville ikke eller kunne ikke nok om temaet til at han fikk frem islams sanne ansikt. Det finnes ikke norske muslimer som har en norsk tilpasset koran. Det finnes ikke verdier i Koranen som kan tilpasses norske eller vestlige verdier. Islam er islam - Koranen er Koranen – menneskehetens kanskje mest avskyelige hatbok.

Det var nok mange imamer og «gode muslimer» som er opptatt av å vinne Vestens folk for islam - som etter programmet klappet i hendene over Torp-forestillingen.
På en åpenbart islamsk-inspirert forbilledlig måte klarte Ishaq å fremstille islamsk tro som konvertibel med norske grunnleggende verdier. For intervjuobjektet var det ingen grenser for hvor nært islam er knyttet til det liberale demokrati, menneskerettigheter, ytringsfrihet og hvor flinke muslimske ledere i vår tid er til å få kvinner med i moskeenes styrer.
IS-krigere som reiste ut for å kjempe for Allah, hadde enten ikke kunnskaper nok om religionene eller de var satt utenfor fellesskapet i storsamfunnet.
Ishaq vil ikke være 2. generasjons innvandrere men 1. generasjons nordmenn av innvandrere.
Dessverre er det slik at Bushra Ishaq har i sitt hode en oppfatning av islam som ikke eksisterer. Hun bruker samme metodikk som Shoaib Sultan - begge prediker de en muslimsk tro og en muslimsk samfunnsmodell som de har komponert selv.
Vi tviler ikke på at både Ishaq og Sultan er for demokrati, menneskerettigheter, ytringsfrihet og religionsfrihet, men disse frihetene finnes ikke i ett eneste av de 57 land som mer eller mindre styres av islam.
Ole Torp skulle sette intervjuobjektet til veggs ved å referere til det såkalte «sverdverset» i Koranen - hvor muslimer oppfordres til å drepe ikke-muslimer «hvor dere finner dem». Selvsagt var svaret fra Ishaq det samme som alle muslimer kommer med når de blir konfrontert med dette verset : Situasjonen er tatt ut av kontekst og handler om at muslimer har rett til å forsvare seg når de blir angrepet.
Om sharialoven ble seerne informert om at den dreiet seg om et «verdismessig moralsk apolitisk kompass» for muslimer. Ingen bortforklaring syntes verre enn denne absurditeten.
Nei, Ole Torp, dette var dårlig journalistisk håndverk. Muligens kan det rettes opp ved å invitere for eksempel Hallgrim Berg som sier at islamisme er verre enn nazisme.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder