Voldelig og barbarisk ideologi og politikk har ingen plass i samfunnet!

Terrorister med forankring i islam sprer frykt i Europa. Stortinget må sette en stopper for det islamske barbariet!

Stortinget må vurdere forbud mot islam og islamisme

Voldelig og barbarisk ideologi og politikk har ingen plass i samfunnet!

Islam som ideologi og politikk er på mange måter verre enn fascismen, nazismen og kommunismen. Alle islamske stater er diktaturer hvis lære pålegger innbyggerne å forfølge og drepe alle som nekter å underkaste seg «Føreren», den eneveldige guddommelige og onde diktatoren, Allah. I vår tid er tusener uskyldige mennesker drept på bestialsk vis av jihadister, som islam belønner med direkte himmelfart til Muhammeds paradis - hvor 72 jomfruer venter dem. Islams tilhengere er forpliktet til å hate og drepe de som ikke vil anerkjenne islam. Det bør ikke være noen plass for disse islamske morderne verken i Norge eller i Europa – eller andre steder i den siviliserte verden. Stortinget må vurdere et forbud mot islam og islamisme - fordi islam er barbari som står i motstrid til lov og rett, regler og normer - og ikke minst bryter «fredens religion» med alt som har med menneskerettighetene å gjøre.

Stortingspolitikerne forholdt seg positivt passivt avventende til det som skjedde i Tyskland med nazsismens fremmarsj i 1930-årene. I dag er de ikke bare passive til det parallelle politisk-religiøse systemet islam ¬ - de øser ut statsstøtte og tillater nye moskeer i fleng for at den samfunnsnedbrytende kraft, islamisme, riktig skal få tak på Norge.
Skal vi overleve som nasjon og som et fritt samfunn, må landets lovgivere verne land og folk mot de truende mørke kreftene fra den arabiske verden.
Det ser imidlertid nå ut til at oppvåkningen kommer smått om senn.
I den kristelige avisen Dagen har lektor og forfatter Eivind Gjerde en kronikk (08.01.19) der han skriver bl. a.: «Det er et enormt behov for folkeopplysning om islamismen i vårt land.»
Som et eksempel på islams barbariske lære viser Gjerde til at Muhammed ble spurt om det var greit å drepe også barna til de vantro. Profeten svarte: Jeg ser på dem på samme måte som deres vantro foreldre. Gjerde føyer til: «IS-terroristene i Syria og Iran voldtok, slaktet og drepte både kvinner og barn».
Vi må ta livet av islam før islam tar livet av oss.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder