Akam Sulleimanpour – en god muslim

Akam med sin medsammensvorne Mohammed

Voldsmuslim dømt etter Gjøvikslaget

Akam Sulleimanpour – en god muslim

 

Akam Sulleimanpour er dømt for vold mot politiet.

Akam Sulleimanpour viste finger’n - og annen form for herrefolkadferd.

Mer fingerbruk mens han varmer opp for konfrontasjon med ordensmakten.

advokat Per Herman Thori-Aamot forsvarte representanten for det nye herrefolket i tingretten.

Politiet vurderte det som påkrevet å ha personell tilstede under gjennomføringen av rettsaken.

 

Etter at hatet fikk utløp hos representanter for Gjøviks muslimske befolkning under SIANs stand i oktober (samt hos enkelte representanter for dhimmistanden), har påtalemyndigheten kjørt ekspressbehandling og fått dømt en av de lokale voldsmuslimene.  

Videre er en muslim med muhammedkoeffisient på 100 også tiltalt etter at han utøvde hærverk på SIANs lydutstyr, og deretter var voldelig mot politiet idet han motsatte seg arrestasjon.

I retten fremsatte Suleimanpour anførsler som basert på videoopptak fremstår som usanne. Han hevdet å ha vært lagt i bakken, og at han mistet pusten. Dette forklarte han  e t t e r  at retten hadde sett videoen som viste at så ikke er tilfelle. Sulleimanpour fremstår som enten veldig optimistisk, eller ikke så veldig kvikk.

De gode muslimenes adferd på Gjøvik er enkel å forstå, om man har tatt seg bryderiet med å sette seg litt inn i islam. Det har man åpenbart ikke gjort på Gjøvik. Det er nemlig 1,5 år siden jeg leste i Gjøvik Blad at politiet hevdet å ha nulltoleranse for de muslimske seksualpredatorene som plaget byens jenter. Vi har sett tafsing, voldtekt, mishandling, vold og drap. Likevel observerer vi særdeles frimodig og uhemmet muslimoppførsel, når vi ankommer byen for å bedrive folkeopplysning. Ting tyder på at politiets nulltoleranse ikke er kommunisert til de rette mottakere. At redaktøren i Oppland Arbeiderblad hadde satt i gang en kampanje i forkant av vår stand, kan ikke unnskylde de lokale voldsmuslimenes adferd. En hver er selv ansvarlig for de dumheter og ulovligheter en begår. Det gjelder også for gode muslimer.  

Motoren i de gode muslimenes islamske adferd er koranen og Muhammeds eksempel. Allahs koranske befaling til muslimene er enkel og grei. Muslimene trenger ikke være rakettforskere for å skjønne islam. Og godt er det, siden få av dem er rakettforskere: Erobre verden for Allahs sak. Terroriser og slakt de vantro inntil vi underkaster oss Allah, ved konvertering eller som dhimmi.

Dessverre for ordensmakten på Gjøvik, har de ingen autoritet over muslimer. Og alle gode muslimer vet det. Koranen 4:59 befaler muslimer å adlyde Allah, Muhammed og de av muslimene med autoritet. I den rekkefølgen. Vantro lover er ikke nevnt av Allah, og skal følgelig ikke adlydes.  Koranen 5:51 og 9:23 sier at muslimer ikke har lov til å la seg styre av oss «vantro» (protectors). Allahs lov står over norsk sekulær lov (6:114). Muslimer som befinner seg i foreløpig mindretall her i Krigens Hus, skal adlyde norsk lovgivning så lenge den ikke bryter med sharialoven. (ordlyden i 4:59). Det er kort og godt slik at islamsk lov står over norsk lov. Alle muslimer vet dette.

Koranen 21:44  beskriver hvordan islam gradvis skal overta de vantros land inntil islam er enerådende. Hvor vidt det er Allahs evig gyldige erobringsbefalinger til muslimene (feks 8:39) som styrer Sulleimanpours voldelige adferd, eller om han kanskje drives av en (i norsk kontekst) unormal begeistring for voldsutøvelse, vites ikke. Faktum er uansett at dette er tredje gang han domfelles for vold. Slik sett fremstår han som en god muslim. En som følger Muhammeds eksempel.  Det er Sulleimanpours voldstilbøyeligheter som indikerer at han er en god muslim. Som kjent blir muslimer mer voldelige jo mer religiøse de blir. Slik profeten deres ble det.

Profeten Muhammed var en feig gulmaga ynkrygg før han fant opp islam. Han flyktet fra slagmarken. Etter en tids mislykket misjonering slo profeten inn på voldens og plyndringens vei, med betydelig suksess. Islam eksisterer i dag, takket være de gode muslimenes hemningsløse religiøst sanksjonerte voldstilbøyelighet.

Dette aspektet aner dessverre verken Gjøviks politiske og mediale elite, eller politi og rettsvesen særlig mye om. Hadde de skjønt sammenhengen mellom islam og muslimers islamske adferd, ville de neppe tillatt de gode muslimene å bederve og shariatilpasse byen i en slik grad som de synes å ha gjort.

Ville Sulleimanpour blitt dømt dersom volden kun var utøvet mot SIAN, og ikke mot politiet? Det er flere forhold ved politiets gjøren og laden i 2017, som gjør at svaret på det spørsmålet ikke er et åpenbart «ja». Vi lever i spennende tider. Og det vil bli verre før det blir bedre.

Oppdatering 20.1.2018. Aktor har opplyst at anken til lagmannsretten er avvist, og dommen er derfor rettskraftig.