Avsett Lars Gule som islamekspert

Lars Gule er bekymret for at al-Qaradawis uttalelser ”kan brukes til å legitimere vold”. Som om ”islameksperten” ikke visste? (Foto: Ukjent)

Avsett Lars Gule som islamekspert

Etter at islams ledende ideolog i Europa, Yusuf al-Qaradawi, har uttalt sin begeistring både for Hitler og Holocaust, sier ”islamekspert” Lars Gule:

Uttalelsene er så groteske at de må tas opp i en bred sammenheng. Den type uttalelser er bokstavelig talt livsfarlige fordi de kan brukes for å legitimere vold.

Dette sier Gule enda han må vite at Koranen flere hundre ganger omtaler straff, tortur og drapstrusler mot alle ”vantro”. Islam legitimerer vold. I særdeleshet er muslimenes perverse og hatefulle fordømmelse av jødene fremtredende i Koranen. Jøder er for aper og svin å regne – de skal utryddes. Det skal ikke vises nåde mot den siste jøde som gjemmer seg bak en stein.

Alle som kan lese (og som ikke leser på en tilsvarende måte som norske islamrenegater gjør) vet at det er ikke uttalelsene til al-Qaradawi som er i strid med islams lære. Profeten massakrerte 900 jøder på 700-tallet fordi de ikke ville underkaste seg Muhammed.

Hitler samarbeidet med araberne i folkemordet mot jødene. Stormuftien av Jerusalem, Hajj Amin al-Husseini støttet nazistenes masseutryddelse. Arafat omtalte al-Husseini som ”vår helt”.

Det groteske er ikke at al-Qaradawi uttaler seg om jødene som han gjør, for han står på trygg islamsk grunn. Det groteske er at førsteamanuensis Lars Gule fremstår i mediene som ”islamekspert” – enda det ligger klart i dagen at han har sin personlige politiske agenda – der Israel- og USA-hatet overskygger det mest av hans politiske analyser. Gule tildekker islams sanne ansikt.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder