Nyheter

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: ons 02.09.2015 kl. 13.05
Dear Margaret Thatcher, we need you so today i kampen mot islamisme
Ressurssterke, mobile og økonomisk privilegerte mennesker i Syria og fra andre islamske krigsområder - tar Merkel på ordet og invaderer ikke bare Tyskland men hele Europa.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 31.08.2015 kl. 07.13
Kvalmende islamsk seksualmoral - totalt fravær av normal vestlig og god menneskelighet
Tatt i betraktning den massive innavlen som pågår innen muslimske miljøer er den ovennevnte og i islamsk forstand lovlige incesten neppe egnet til å sjokkere gode muslimer.