Nyheter

Tekst: Christen Krogvig | Publisert: tir 17.03.2015 kl. 18.37
Når politikken blir total
Professor Øystein Sørensen har skrevet boka «Drømmen om det totalitære samfunn – Fire totalitære ideologier – en totaliær mentalitet?»
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 16.03.2015 kl. 11.14
Verdens mest problem-befengte feilkultur heter islam - en trussel i Europa
Verdens mest problembefengte feilkultur heter islam. Denne ideologien er det ypperste eksempel på monokultur. Islam er dedikert til og designet for å utslette alle andre kulturer.