Nyheter

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 16.01.2017 kl. 13.15
Dikter og manipulerer om humanisme i islam hvor terrorveldet rår!
Lena Larsen må krediteres at hun erkjenner at islam kommer i konflikt med menneskerettighetene, men skolerte muslimer som kjenner sin lære, vil trolig komme i harnisk når de ser hvordan Larsen vrenger, vri
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 12.01.2017 kl. 16.35
Hun skal kalt Bayan for «slange», «psykopat», «lystløgner» og mere til
Saken fremmes med hjemmel i skadeerstatningsloven §3-6 som åpner for erstatning etter ærekrenkelser for «ikke økonomisk skade». Bayan krevet beløpet på 50.000 som oppreisning.