Nyheter

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 10.12.2017 kl. 00.22
Konspirasjonsnoia hos elitene
Vårt Land har forlengst sluttet å forsvare kristne verdier, norske verdier og det norske folk.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 26.11.2017 kl. 14.47
Gode muslimer er dårlige medmennesker
Utsagnet fra den uthengte svensken er ; «På den ene enden av ska