Nyheter

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 13.11.2014 kl. 19.35
En oppsplittet grunnskole skaper konflikter og krig
I 1995 behandlet Stortinget også en søknad om opprettelse av en muslimsk skole i Oslo.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 13.11.2014 kl. 13.09
Det er muslimer – ikke kristne som terroriserer
Det er vanskelig å forstå at mens islamske terrorister siden «9/11» har stått for 24.356 aksjoner rundt om i verden med dødelig utgang – og mens europeisk politi har avverget et stort antall angrep – fokuse