Nyheter

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 10.04.2014 kl. 16.48
Tabu å knytte terror til nazismereligionen islam
Vesten er islams fiende
Tekst: Stig Andersen | Publisert: man 07.04.2014 kl. 10.32
Ingenting vil forandre seg før muslimene legger deler av Koranen på hylla
Grunnen er enkel. Islam og multi-kultur er og blir en selvmotsigelse. Det finnes ingen land der islam dominerer og der freden blomstrer og mennesker lever i harmoni.