Styret

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
1. varastyremedlem
2. varastyremedlem
3. varastyremedlem
4. varastyremedlem