Bli medlem

Felter merket med stjerne (*) må fylles ut.

Som medlem av SIAN tar du del i det viktigste, organiserte tiltaket mot islamiseringen av Norge. Du vil motta innkallelser til møter, og du har stemmerett på årsmøtet. SIAN har medlemmer over hele landet og fra ulike, politiske partier.

Ditt medlemskap er konfidensielt, og dine personopplysninger vil aldri formidles til noen andre uten ditt samtykke.

Gjeldende medlemskontigent er kr 300 per år for alminnelig medlemskap og kr 150 per år for studenter, pensjonister og trygdede. Kontingenten betales forskuddsvis til SIANs konto 1503 03 56303. Du blir registrert medlem når kontingenten er betalt.

Du kan melde deg inn i SIAN ved å bruke skjemaet til venstre. Du kan også henvende deg til oss per e-post.