Nyheter

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tir 04.08.2020 kl. 12.36
Ungdomspolitikere angrep ytringsfriheten i Lillestrøm
SIAN standen i Lillestrøm 1.8.20 viste hvilken verdikamp som pågår i Norge. I tillegg til den åpenlyse konflikten mellom islam og sivilisasjon, fører venstreblivne en kamp mot sivilisasjonen.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tir 28.07.2020 kl. 10.42
Toleranse for intolerante tankesett utsletter den tolerante
Ekstremister med politisk fundament basert på andre ting enn vestlig filosofi og historiske røtter, jobber iherdig for å demontere samfunnet. Derfor angriper MDG demokrati og menneskerettigheter.