Nyheter

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tor 29.06.2023 kl. 05.05
Lars Gules forsettlige begrepsforvirring
 Lars Gule definerer i Klassekampen 15.6.23 SIAN som hatere.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: fre 02.06.2023 kl. 10.16
Arbeiderbevegelsen tar avstand fra arbeiderne
Det begynte med Arbeiderpartiets mange svik. Det fortsatte med gjentatte vedtak om avskaffing av Det Norske