Nyheter

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: fre 12.02.2021 kl. 12.02
Innvandrer-bølgen er totalt ødeleggende for verdiene i landet vårt!
- «Ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert i 65 av 80 kriminalitetskategorier. (Melding på internett 06.08.19.)
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 08.02.2021 kl. 22.14
Statsmakten går full dhimmi
PST sin åpne trusselvurdering gir et interessant bilde inn i den tankeverden politiet befinner seg.