Nyheter

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 03.04.2024 kl. 12.15
Minorg heiser pedofetens flagg
Sjelden har sammenhengen mellom muhammedansk mafiavirksomhet og  muhammedansk morderzombieaktivitet vært tydeligere.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 27.03.2024 kl. 09.06
Jesus var ikke muslim
I islams krig mot menneskeheten er det et viktig prinsipp at de skitne undermenneskene som ikke tror på islam skal inviteres til å bli muslimer.