Nyheter

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 12.03.2023 kl. 12.54
Islamfrykt er positivt og sunt
Den som ikke frykter en invasiv dødskult med uttalt forsett om å plyndre, voldta og drepe deg, har høyere sannsynlighet for å forsvinne ut av genpoolen enn han som har en sunn frykt
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 05.03.2023 kl. 06.33
Mohammed Hijab disclosed as a muslim liar
Mohammed Hijab and Islam Net consider the Norwegian resistance movement against the islamization of Norway as a threat to their evil project.