Nyheter

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 18.10.2021 kl. 20.02
Drapsmannen var gal og muslim – han fulgte lære- boken til punkt og prikke!
Vi trenger ikke mer tilsløringsinformasjon fra politi, helsevesen og øvrige myndighetspersoner om drapsmannens tilhørighet.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 16.10.2021 kl. 16.29
Vi må ta et oppgjør med tankegodset bak muslimterroren
Whoever shoots an arrow in the cause of Allah and it hits the target, it will raise him one level in Paradise.