Muhammed, islams profet

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 08.01.2020 kl. 02.27
Yasir Fawzi bortforklarer muslimsk pedofili
Yasir Fawzi utviser iherdig innsats for å fremstille islam som noe helt annet enn Muhammeds sunna og koranen sier at islam er. Fawzi er en farlig mann. Skitne vantro kan forledes til å tro at de kjetterske og falske utsagnene fra Fawzi er sanne. Slik kan uvitende nordmenn lures til å tro at islam ikke er en trussel mot land og folk. Dette er en potensielt dødelig misoppfatning som nødvendigvis må oppklares.
Tekst: Harry Richardson | Publisert: ons 30.09.2015 kl. 14.36
Historien om Muhammed
En ny bok er kommet ut som trolig vil glede alle som er interessert i sann informasjon om islam. Boken heter «Historien om Muhammed» med undertittelen «Islam utilslørt». Boken, som er skrevet av australieren Harry Richardson, har følgende utgangspunkt: «Denne boken er tilegnet alle mennesker i verden, uansett hvilken tro de måtte ha.» Med redaksjonell bistand fra bokhandler Ivar Andreassen og forlegger Jens Jacob Dreyer, har Kåre Magnus Dreyer utgitt boken på norsk.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tor 11.12.2014 kl. 12.14
Historien om de tre svar
I Muhammeds tidlige forkynnelse i Mekka refererte han ofte til jødenes hellige skrifter. Muhammeds egen hedenske Quraysh stamme ville sette ham på plass ved å få ham til å motsi de jødiske hellige skrifter. Hedningene oppsøkte derfor jødene i Medina og fikk beskjed om de tre spørsmål de skulle stille Muhammed for å avgjøre om han var en profet: Spørsmål 1 Hva skjedde med de unge menn som forsvant for lenge siden?

Sider