Yasir Fawzi bortforklarer muslimsk pedofili

Ibn Ishaqs ekte sira og Fawzis falske sira

Går til ytterligheter for å skjule islams ondskap

Yasir Fawzi bortforklarer muslimsk pedofili

Yasir Fawzi utviser iherdig innsats for å fremstille islam som noe helt annet enn Muhammeds sunna og koranen sier at islam er. Fawzi er en farlig mann. Skitne vantro kan forledes til å tro at de kjetterske og falske utsagnene fra Fawzi er sanne. Slik kan uvitende nordmenn lures til å tro at islam ikke er en trussel mot land og folk. Dette er en potensielt dødelig misoppfatning som nødvendigvis må oppklares.

Denne gangen er det pedofetens ekteskap med barnebruden Aisha som er tema for Fawzi sin tåkeleggingsinnsats.

I et innlegg på utrop har Fawzi servert et ikkefaktabasert forsvar for den foraktelige pedofeten i forbindelse med hans perverse omgang med pikebarnet Aisha.

Skal man drøfte en teologisk sannhet må man nødvendigvis se hen til hva teologien har å si om saken. Det gjør ikke Fawzi. Han fornekter det som av muslimer betraktes som teologiske sannheter, klart nedtegnet i islams grunnlov koranen og de verker som koranen peker på som retningsgivende; sira og hadith.

Fawzi starter sin tåkeleggingsoperasjon med å hevde at Aishas alder ikke var et tema før de slemme vantro islamofobene engasjerte seg i saken i forrige århundre. Slik setter han dagsorden; Fokus skal dreies vekk fra teologiske sannheter. Godfjottenes empati skal vekkes; Motsier du Fawzi er du en slem islamofob. Et temmelig patetisk forsøk på hersketeknikk. Og dessuten løgn.

Realiteten er at Muhammeds fifling og fofling med seksåringen vakte umiddelbar avsky hos hans samtidige.  Abu Bakr var alt annet enn fornøyd med pedofetens krav om å gifte seg med hans datter Aisha.  Men det var Allahs vilje, så da var saken avgjort. Det er visse fordeler forbundet med å være falsk profet med egendesignet gudeskikkelse.

Fawzi fremsetter løgnen om at Aisha var eldre enn teologien angir. Han påberoper seg uidentifiserte historikere og uspesifiserte kilder, som alle strider mot islamsk teologi. En historiker som fremsetter en påstand i strid med teologien lyver. Det fantes ingen folkeregistre å konsultere. Eneste akseptable kilder er de tidligste beretninger som alle gode muslimer baserer sin tro på.

Jeg påberoper meg de mest sentrale teologiske skriftene som 99 % av verdens muslimer anerkjenner som sanne (sahih). Realiteten er at Muhammed fullførte ekteskapet med - dvs voldtok - Aisha i året 622 etter Kristus iht siviliserte menneskers  solkalender.

Hovedpersonen selv motsier også Fawzi;

«A'isha (Allah be pleased with her) reported that Allah's Apostle married her when she was seven years old, and he was taken to his house as a bride when she was nine, and her dolls were with her; and when he (the Holy Prophet) died she was eighteen years old».  At det her oppgis syv år kan skyldes at sol- og månekalenderne avviker.  

It was narrated that 'Aishah said: «The Messenger of Allah married me when I was six, and consummated the marriage with me when I was nine, and I used to play with dolls.»

Narrated `Aisha: «I used to play with the dolls in the presence of the Prophet, and my girl friends also used to play with me. When Allah's Messenger used to enter (my dwelling place) they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me. (The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for `Aisha at that time, as she was a little girl, not yet reached the age of puberty.) (Fath-ul-Bari page 143, Vol.13)»

At Aisha selv sier at hun leker med dukker beviser at hun er førpubertal. Bilder og dukker var strengt forbudt for voksne, kun tillatt for førpubertale.  En sannhet Fawzi pent svinger utenom.   

Alle disse hadithene er sahih. Og det finnes mange flere.  Å fornekte dem er i henhold til sharia å anse som frafall fra islam, noe som belønnes med dødsstraff.  Det betyr ikke så mye i praksis for Fawzi, som i årevis har begått rikelig med islamfornektende utsagn. Han bør avkreves risikotillegg på reiseforsikringen, dersom han legger ferieturen til sitt hjemland Pakistan, der Ahmadiyyaer dingler i lyktestolpene sammen med skitne ikkemuslimer.

At en tullebukk sprer usannheter om islamsk teologi er kanskje ikke så opprørende for deg, men da har du ikke forstått Muhammed sin sentrale rolle i islam. Muhammed er islam. Islam er Muhammed. Det han gjør er godt og riktig. Det han forbyr må muslimer unngå. Når Muhammed bedriver voldtekt og pedofili, setter han en rettstilstand som er uforanderlig.

Muhammed har skylden for at muslimer er overrepresentert som seksualpredatorer ift ikkemuslimske sådanne, og han er årsaken til at voldtekt og pedofili for all fremtid er å anse som moralsk høyverdig adferd for muslimer.

Den islamske troen er i følge koranen perfekt, og det er også pedofeten Muhammed. Muslimen sin evne til å kopiere Muhammed sin adferd definerer om han er en god eller dårlig muslim, i følge koranen og Muhammed selv.

Når vi ovenfor klart har slått fast at Fawzi ikke formidler sannheten om pedofetens seksuelle utskeielser med niåringen Aisha kan det vel ikke bli verre, tenker du. Men joda. I tiden mellom seks og ni år brukte Muhammed Aisha som sexleketøy, ved såkalt “tighing”.

Fawzi sitt forbilde benyttet et førpubertalt jentebarn som runkedukke fra alder seks år, og voldtok henne fra hun var ni år. Dette er ikke sjarmerende. Slikt svineri er unorsk. Det er islamsk. Og vi vil ikke ha det her.

Muhammeds skamløse pedofile utskeielser med Aisha er fundamentet for alle muslimer sin holdning til fenomenet. Voldtekt av førpubertale jentebarn er tillatt i islam, fordi pedofeten gjorde det. Dersom du synes dette er uhørt, så ikke glem at i følge sharia er det ikke din samvittighet, hjerte og hjerne, som bestemmer om noe er godt eller ondt. Allah alene har denne definisjonsretten. Og hans holdning er klart formulert i koranen.

Fawzi tilbyr i sitt meningsinnlegg en imbesil tolkning av koranen vers 4:7, (4:8) – et vers som ikke har relevans for spørsmålet som drøftes. Her beviser han sin falskhet. Hadde han vært redelig ville han forklart de problematiske vers og tekster. I stedet later han bare som at teologien ikke eksisterer.

Koranen 65:4 forklarer i detalj om tre kategorier kvinner;  De som ikke har noe håp om å menstruere, de som ennå ikke har startet å menstruere, og de som er gravide. Verset dokumenterer at det i islam er helt uproblematisk å gifte seg med førpubertale jentenbarn – og deretter skille seg fra dem – selv om de er så unge at de ennå ikke har begynt å menstruere. Versets formål er å sikre at gravide fraskilte ikke giftes bort pånytt.  Som vi ser, forutsetter koranens forfatter i dette verset at det førpubertale jentebarnet har vært voldtatt i ekteskapet. Med andre ord mener koranens forfatter at pedofili er helt ok. At koranen hjemler voldtekt også av voksne hustruer er et annet faktum som vi lar ligge i denne omgang.  

Fawzi bedrive historieforfalsking for å skjule pedofetens bedervede karakter. Han serverer ren teologisk vranglære. Usannheter. Og han vet det selv. Fawzi sin sekt anerkjenner ikke pedofetens sira forfattet av Ibn Ishaq. Dette er et helt sentralt verk som forteller 99 % av verdens muslimer hvordan de skal oppføre seg islamsk.  Når koranen i 91 vers sier at Muhammed er malen for hvordan man er en god muslim, da må muslimen nødvendigvis søke informasjon om hvordan Muhammed faktisk oppførte seg. Dette finner man i sunna (sira og hadith).  Kjetteren Fawzi fornekter begge. Det ser vi tydelig av hans meningsinnlegg.  

Fawzi sin avvikersekt har gått så langt at de har forfattet sin egen falske sira. Og de fornekter en hver hadith (også sahih hadiths) som ikke korresponderer med deres egen forkvaklede islambeskrivelser.  Ahmadiyyaislam er noe hyggeligere enn ekte islam – mot oss skitne vantro. Men det hjelper lite. Den har i praksis kun én funksjon her i det som islam definerer som krigens hus (Norge); Å forlede skitne vantro til å tro at islam ikke er her for å oppfylle budene fra koranens forfatter om å plyndre, voldta og slakte oss.

Gode (muhammedcopycat) muslimer har et islamsk syn på spørsmålet om pedofili. Den store humanisten Walid al-Kubaisi fortalte at han diskuterte den onde Yusuf al-Qaradawi sin pedofili med brorskapsmedlemmer; «Jeg fortalte dem at al-Qaradawi er gift med Asma. Dette er pedofili. De avbrøt meg: ”Nei. Pedofili er å drive hor med en mindreårig jente uten ekteskap. Al-Qaradawi har giftet seg med denne jenta, Asma, så dette er ikke pedofili. Hvordan tør du snakke sånn om en stor muslimsk lærd som kjenner islam bedre enn deg? Vi er ikke som kristne nordmenn. Kristne prester har lov til å bli homser. Men en respektert imam som er gift med en ung jente, vekker din harme. Er du med oss eller med dem?»

Yasir Fawzi er definitivt ikke med oss. Han bør deporteres.