Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 18.10.2021 kl. 20.02
Drapsmannen var gal og muslim – han fulgte lære- boken til punkt og prikke!
Vi trenger ikke mer tilsløringsinformasjon fra politi, helsevesen og øvrige myndighetspersoner om drapsmannens tilhørighet. Sakens realiteter har vi måttet lese oss til mellom linjene i de redegjørelsene som er gitt.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 16.10.2021 kl. 16.29
Vi må ta et oppgjør med tankegodset bak muslimterroren
Whoever shoots an arrow in the cause of Allah and it hits the target, it will raise him one level in Paradise.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: fre 15.10.2021 kl. 22.01
«SIANs frihet rammer hele vår kommune!»
Ordføreren gikk også mer detaljert til verks i sine angrep. Han sa at utskjellingene SIAN står for er omtrent som det man kan høre i drosjekøen under julebordrusjet. Han nevnte at SIAN omtaler andre mennesker slik: De må lenkes fastt, de begår sex med dyr og de er skabbete kjøtere.

Sider