Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 25.11.2021 kl. 16.35
Masud Gharahkhani er kvasi-muslim som ikke vil få nordmenns fulle tillit
Gharahkhani har ikke markert seg som «god muslim», men han har vært i Iran og hentet seg en muslimsk kone og han fronter holdninger som kjennetegner en kvasi-muslim. Det er denne mannen Arbeiderpartiet og Stortinget har pekt ut som landets fremste norske borger nest etter Kongen. Det er imidlertid også klart at folkets oppslutning vil han ikke få – det ville derimot Sverre Myrli ha fått som stortingspresident.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 15.11.2021 kl. 19.00
Statsmakten utsteder fellingstillatelse på SIAN personell
Leo Maksimir Tosterud og Tord Viktor Lønborg Joensen er forfremmet fra Antifa berme til statsautoriserte voldsmenn.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 06.11.2021 kl. 17.53
Deportering som politisk virkemiddel
Det feilkulturelle samfunn har gitt oss problemer ingen kunne forestille seg for et par generasjoner siden. Hvem vil flytte til tørre norske tyttebærlier når de kan slå seg ned i fruktbare vindistrikter på sørligere breddegrader, skrev Torolf Elster på 1950-tallet.

Sider