Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 21.09.2020 kl. 14.24
Benk nører oppunder til en ny og betent debatt omkring raseforskjeller!
Hasti Hamidi (SV) fikk flertall for forslaget. Hun sier at Linné skapte et hierarki med hvite øverst og svarte nederst. Konsekvensene har vært legitimering av slavehandel og kolonialiering. Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet stemte imot forslaget men ble nedstemt.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 17.09.2020 kl. 14.38
Muslimer skal derimot åpenbart ha fri adgang til NRKs debatt-programmer
I tråd med det offisielle islamske standpunktet, tok «den gode muslim» i rådet, Bushra Ishaq, avstand fra at SIAN i det hele tatt ble invitert til denne NRK-debatten. Hun besværet seg over at leder i SIAN, Lars Thorsen, ikke hadde fått noen motdebattant. Det gikk henne åpenbart forbi at Fredrik Solvang sa innledningsvis i Debatten – at det var ingen som var villig til å stille opp mot Thorsen.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 16.09.2020 kl. 17.10
Tappelino og SIAN forsøkt kneblet
Tappelino er en ung herre som fører intelligente debatter med både intelligente og ikke fullt så intelligente deltagere - om ymse temaer - på sin youtubekanal. En helt normal samtale mellom programlederen og undertegnede den 14.9.20 om islamproblemets utfordringer for det norske samfunnet, ble brutalt fjernet av Youtube mens streamingen fremdeles pågikk.

Sider