Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 30.06.2022 kl. 21.29
Myndighetene får nå som de har sådd i flere ti-år!
Raymond Johansen som gjør stas av muslimer, Erna Solberg som priser islam og Jonas Gahr Støre som utvikler det multikulturelle samfunn – tar heller ikke i disse dager lærdom av at Norge er for Bhatti & co. «Krigens land». Våre myndighetspersoner gjør et stort nummer av å straffe de menige Muhammeds soldater, samtidig som man skjermer islam. Den brutaliteten som vi opplever er islamisme – ikke ekstrem islamisme.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 27.06.2022 kl. 09.05
Informasjonsplakater i Porsgrunn blir dommermat
Statsadvokaten vedtar at politiet i Porsgrunn skal gjenoppta etterforskning av de to plakatene SIAN hengte opp før arrangementet der i 2021. Statsmakten er sure fordi det koster millionbeløp å beskytte patrioter mot den ondskapen som statsmakten selv har importert mot Folkets vilje. Dette avstedkommer en mengde kriminelle handlinger fra politifolk bak skrivebord, og tidvis fra operativt personell.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 19.06.2022 kl. 13.36
Politiet og SIAN deltar ved koranbrenning i Porsgrunn
SIAN har i et par år tydelig kommunisert til politiet at lovbrudd fra statsmakten risikerer å bli besvart med lovlig protest, koranbrenning. PST sin uttalte bekymring for at vår demokratiutøvelse skal få medlemmer av dødskulten islam til å oppføre seg islamsk, deles åpenbart ikke av alle bak politiskrivebord i det ganske land.

Sider