Arkiv

Tekst: Martin A. Engeset | Publisert: tir 12.10.2021 kl. 21.15
Truande muslimar vil for all ettertid bli ein parallell islamsk dominert ukultur
Refleksjon over reaksjonane mot SIAN: Varr det SIAN som kosta kommuna pengar, eller var det trugsmåla frå "antirasistane"? Også ein ordførar har lov å vera sakleg og ærleg. To andre sentrale spørsmål: Har hr. Kåss lese Koranen, og med hjerne og kunnskapar innkopla, så han veit kva han sloss for? Har nokon av "antirasistane" lese Koranen, så dei kjenner religionen dei kjempar for?
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 11.10.2021 kl. 21.18
«SIAN som ikke har noe budskap for noen får alt gratis»,ble det sagt i NRK
Dette kom frem i Dagsrevyen i kveld, men ytringsfrihetsekspert, Annie Kierulf, satte ordføreren på plass ved å påpeke at tankegangen hans er i strid med demokratiet. Leder i SIAN, Lars Thorsen, som åpenbart aller nådigst fikk komme til orde i noen få sekunder, sa det så treffende: Det er ikke SIAN som er problemet - det er elementer i samfunnet vårt som hater demokratiet og som er imot fri meningsbryting.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: søn 10.10.2021 kl. 23.00
Marian Abdi Hussein (SV) Iført hijab symboliserer krig mot norske verdier
Hijaben signaliserer segregering, kamp for islam mot grunnleggende norske verdier – demokratiet og menneskerettighetene. Læreboken Koranen strider mot en rekke norske lover. Enda det er slått fast i Stortingets reglement at talerstolen ikke skal og kan brukes i propagandaøyemed, tillates trolig dette grove bruddet på akseptabel opptreden i nasjonalforsamlingen.

Sider