Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: ons 02.12.2020 kl. 14.54
«Bokbrenning er ikke forenlig med det som fremmer ytringsfrihet»
I artikkelen tar hun for seg nazistenes bokbrenning i Berlin i 1933 – hvor 25.000 bøker der forfatterne mer eller mindre opponerte mot Det tredje rike - ble kastet på bålet. Lagdommerens resonnement må være feil når hun indirekte i samme øyeblikk pensler situasjonen over i dagens virkelighet: «Budskapet i en bok renses ikke ut ved bokbrenning. Da må de som representerer budskapet, renses ut. De som har forfattet det, utgitt det, underviser i det og gir sin tilslutning til det.»
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: fre 27.11.2020 kl. 10.01
Et forsvar for vestlige frihetsverdier
Fahad Qureshi er ærlig om hva islam innebærer. Ingen gir så gode argumenter for massedeporteringer som han.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 25.11.2020 kl. 21.11
Kontroversiell konvertitt hevder SIAN fremsetter drapstrusler
Trond Ali Linstad har lært seg å dyrke den islamske offerrollen, men her går han lenger enn de fleste andre gode muslimer.

Sider