Arkiv

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tor 08.12.2022 kl. 07.45
Politiet rekvirerer tre pop-up koranbrenninger tredje adventsøndag
I protest mot den kriminelle atferden til ledere og jurister ved Oslo politikammer og andre subversive aktører i statsmakten, gjennomføres det koranbrenninger i Oslo politidistrikt i adventstiden.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 03.12.2022 kl. 10.05
Politet bekrefter at islam er en generell trussel mot nordmenn
Nylig ble en presumptivt god muslim drept av sin landsmann Abdulqhani, ved bruk av tradisjonell islamsk problemløsningsmetodikk.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 23.11.2022 kl. 10.45
Adventskoranbrenning 2022
Fire søndager før jul tenner SIAN lys for våre vestlige frihetsverdier.

Sider