Arkiv

Tekst: | Publisert: tor 03.09.2020 kl. 22.54
SIV enig med mye av det Lars Thorsen sa i NRK-debatten med Fredrik Solvang i kveld torsdag
-Alt i alt ble Debatten i NRK en seier for Lars Thorsen og SIAN – voldshendelsene og de som sto for angrepene mot SIAN ble fordømt. SIANS egentlige formål og hva SIAN står for ble ikke berørt. Siste ord i saken er dermed ikke sagt – det kommer mer – vi er bare i begynnelsen. Solvang innledet med den urimelige påstand at «SIAN livnærer seg på å krenke islam». Lars Thorsen slo fast at islam er ikke en religion men en ideologi av politisk karakter.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: ons 02.09.2020 kl. 22.21
Statsministeren må ta hovedansvaret for det voldelige islam-hatet som rammer fredelige SIAN
Enhver muslim må ha fått inntrykk av - etter de mange positive uttalelser om islam fra statsministeren - at islam med Koranen og sharia er verdifulle verdier for Norge - som det må vernes om og kjempes for. Voldelige islamister er nok blitt overbevist om at det å knuse SIAN er ikke bare i samsvar med Allahs vilje – de har også statsministeren i ryggen når de bekjemper SIAN.
Tekst: | Publisert: lør 29.08.2020 kl. 08.59
Video fra Bergenslaget
De venstreblivne stilte med fane med påskriften “Nei til SIAN terror”. Etter kort tid terroriserte de selv sammen med deres islamske medsammensvorne SIAN og rettsstaten.

Sider