Arkiv

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 14.03.2022 kl. 13.07
Voldsbyen Sandefjord er i voldsapenes vold
Hvis du synes det ble vel mye vold her, er det nettopp det som er problemet. I Sandefjord er voldsviljen så stor hos de ubudne gjestene, at myndighetene har kapitulert. De har underkastet seg voldsmannens veto. De har avskaffet norsk lov til fordel for sharia. De begår et regulært landssvik.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 12.03.2022 kl. 12.07
Islamske hærførere til angrep på SIAN og demokratiet
Ved koranbrenning på Mortensrud og i Åkebergveien 4. mars ble det begått muslimvold mot SIAN. Dette gjentok seg ved koranbrenning i Åkebergveien 11. mars.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 09.03.2022 kl. 13.11
Oslo brenner for islam
Oslo politikammer har gått fra konseptene. Da må man velge; Underkaste seg  eller stå opp for vestlige frihetsverdier. Med mindre politiet velger å begå statlig antivirksomhet ved å fysisk angripe våre politiske aktivister, vil vi gjennomføre koranbrenningsturné i Oslo fredag 11.mars.

Sider