Arkiv

Tekst: | Publisert: fre 20.12.2019 kl. 12.11
Thorsen og Tumyr er nå anmeldt av muslimene
Anmeldelsen med begjæring om påtale og straff ble sendt politiet i Kristiansand. Det ble her gitt uttrykk for at det er ulovlig å sette fyr på Koranen. Det ble også anført at talene inneholdt hatefulle ytringer.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: ons 18.12.2019 kl. 14.31
Radikale muslimer og eksmuslimer må fronte oppgjør med moskeene
Det er noen år siden den samme Fragell i en samtale med undertegnede sa: «Jeg hater islam.» Å dømme etter den islam-vennlige holdningen i det nevnte avisinnlegget, vil han neppe vedstå seg dette utsagnet i dag. Det har jo skjedd så mye siden den gang - Lars Gule ble generalsekretær i HEF og programfestet at alle som var imot innvandring hadde ikke noe i forbundet å gjøre.
Tekst: | Publisert: fre 13.12.2019 kl. 15.57
Påtalelederen i Agder Politidistrikt iverksetter ikke SIAN-undersøkelser
Det betyr imidlertid ikke at saken er henlagt – idet påtaleleder har oversendt saken til statsadvokaten. Statsadvokaten har tre beslutningsalternativer – saken henlegges, det iverksettes politietterforskning eller det utferdiges tiltale mot SIAN. Påtaleleder Kaddeberg Skaar opplyser til SIANs nettavis at han har gått igjennom sakens dokumenter og de videoopptak som har vært tilgjengelige. Det er på denne bakgrunn saken ble oversendt statsadvokaten i Agder.

Sider