Arkiv

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 05.06.2024 kl. 18.13
Hva gjør pakistanere i Norge?
Det er mer enn 50 år siden de første pakistanere trengte seg ulovlig inn i Norge. Basert på alle løgnene pakistanere dyrker og fremmer i regimemediene om seg og sitt virke, er det nødvendig å korrigere fortellingen om #HvagjørpakistanereiNorge.  
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 03.04.2024 kl. 12.15
Minorg heiser pedofetens flagg
Sjelden har sammenhengen mellom muhammedansk mafiavirksomhet og  muhammedansk morderzombieaktivitet vært tydeligere. Den ekstremt rettroende pakistanergjengen Minorg tar i et tak for å finansiere sine brødre i synden. Synd etter vestlig etikk, vel å merke.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 27.03.2024 kl. 09.06
Jesus var ikke muslim
I islams krig mot menneskeheten er det et viktig prinsipp at de skitne undermenneskene som ikke tror på islam skal inviteres til å bli muslimer.

Sider