Arkiv

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 06.11.2021 kl. 17.53
Deportering som politisk virkemiddel
Det feilkulturelle samfunn har gitt oss problemer ingen kunne forestille seg for et par generasjoner siden. Hvem vil flytte til tørre norske tyttebærlier når de kan slå seg ned i fruktbare vindistrikter på sørligere breddegrader, skrev Torolf Elster på 1950-tallet.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tor 28.10.2021 kl. 15.08
Porsgrunn kommune anmelder SIAN
Etter SIAN sin menneskerettighetsaktivisme i Porsgrunn har det vært et engasjement hos balleløse godfjottpolitikere som savner sidestykke. I tillegg savner det enhver forankring i norsk lovverk, uten at det synes å affisere selvhatende politikere.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 18.10.2021 kl. 20.02
Drapsmannen var gal og muslim – han fulgte lære- boken til punkt og prikke!
Vi trenger ikke mer tilsløringsinformasjon fra politi, helsevesen og øvrige myndighetspersoner om drapsmannens tilhørighet. Sakens realiteter har vi måttet lese oss til mellom linjene i de redegjørelsene som er gitt.

Sider