Arkiv

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 11.07.2021 kl. 09.42
Kommunister viser vilje til å initiere koranskjending i Trøndelag
Kommunister er en variant av menneskearten som er tilbøyelige til å ty til vold og verbalvold. Dette skyldes deres begrensede mentale kapasiteter som hindrer dem i å fremsette saklige faktabaserte meningsytringer i normal demokratiutøvelse.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 07.07.2021 kl. 10.55
Kommunisten Dyveke møter effekten av egne ugjerninger
Erna Solberg er bekymret for at stadig flere norske jenter er utrygge som følge av den befolkningsutskiftingspolitikk hennes og tidligere regjeringer fører i Norge.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 27.06.2021 kl. 18.38
Til ungdommen
Jeg mottok nylig en henvendelse fra en engasjert mor. Hennes barn hadde meldt seg inn i SIAN. Medlemskap genererer kontingentgiro. Mindreårige kan ikke inngå slik forpliktelse. Morens bekymring var tydelig. Ungen hennes kunne assosieres med sånne som oss. Det er uklart hvilken innsikt moren har i islamproblemet og vår virksomhet, men ingenting tyder på at hun er kompetent. Da ville hun ikke ringt.

Sider