Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tir 25.08.2020 kl. 20.59
Politikerne har glatt solgt landet i beste mening til islams totalitære krefter!
Nasjonalforsamlingen har bevilget milliarder av kroner til fremme av dette teokratiske regimet. Politikerne anser islam som en berikelse av det norske samfunn. Våre folkevalgte har villet denne politikken – akademia, media med redaktørforeningens medlemmer i spissen – har villig fulgt opp til tross for advarslene. Vi som roper et varsku kriminaliseres. Nå er det trolig for sent – det kan gå rake veien mot borgerkrig – eller som Halvor Fosli sier det – mot et nasjonalt sammenbrudd.
Tekst: | Publisert: tir 25.08.2020 kl. 20.55
The Quran is a complete failure apparently written by an imbecile author
Stop Islamisation of Norway are proud to distribute the comprehensive study of the Quran that was previously available at 1000mistakes.com. 
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: ons 19.08.2020 kl. 14.09
«Muslimer skal ikke la seg assimilere – vi må ivareta vår islamske arv»
I årenes løp har Raja surfet videre som politiker – på sin veltalenhet og sine forsikringer – om at han går for det norske verdigrunnlaget. Han slipper å svare, for det er ingen journalister som spør om hans forhold til Allah og «Profeten». Han snakker ikke om islam hvis han ikke må. Men når han gjør det avdekker den samme Raja at han har to tunger. Han sier: «Det er ikke plass for urettferdighet og undertrykkelse i islam. Islamske prinsipper kan tilpasses det norske samfunn.

Sider