Arkiv

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 19.06.2022 kl. 13.36
Politiet og SIAN deltar ved koranbrenning i Porsgrunn
SIAN har i et par år tydelig kommunisert til politiet at lovbrudd fra statsmakten risikerer å bli besvart med lovlig protest, koranbrenning. PST sin uttalte bekymring for at vår demokratiutøvelse skal få medlemmer av dødskulten islam til å oppføre seg islamsk, deles åpenbart ikke av alle bak politiskrivebord i det ganske land.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: fre 17.06.2022 kl. 11.01
Antinorske aktivister holder krigsråd i Tøyen enklaven
  I arrangementet «SIAN - Politiets rolle, erfaringer fra motdemoer og veien videre» stiller islamiseringstilhengerne seg spørsmål jeg gjerne vil være behjelpelig med å besvare:   1)    Hvordan bør «antirasister», lokalsamfunn og samfunnet generelt møte grupper som SIAN?
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tir 24.05.2022 kl. 21.56
Politiet initierer koranbrenninger
Statspolitiet i Oslo er det politidistriktet som hyppigst – nærmest rutinemessig – bryter det lovverket de er satt til å håndheve. Dette har to klare utrykk: 1) Politiet driver politisk forfølgelse og forsøk på kansellering av vår politiske virksomhet.

Sider