Arkiv

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tir 28.01.2020 kl. 21.51
Frekke pakistanske politikere angriper SIAN
Senatet i Pakistan har vedtatt en resolusjon der man påberoper seg all verdens menneskerettighetserklæringer – i sine krav og fordømmelser av SIAN sin menneskerettighetsaktivisme.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: fre 17.01.2020 kl. 21.24
Tendensiøs røre fra venstrebliven forsker
Forskningens forunderlige verden har frembragt en kartlegging som viser at «ytre høyre» provoserer oftere på gata enn før.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 08.01.2020 kl. 02.27
Yasir Fawzi bortforklarer muslimsk pedofili
Yasir Fawzi utviser iherdig innsats for å fremstille islam som noe helt annet enn Muhammeds sunna og koranen sier at islam er. Fawzi er en farlig mann. Skitne vantro kan forledes til å tro at de kjetterske og falske utsagnene fra Fawzi er sanne. Slik kan uvitende nordmenn lures til å tro at islam ikke er en trussel mot land og folk. Dette er en potensielt dødelig misoppfatning som nødvendigvis må oppklares.

Sider