Arkiv

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 06.05.2019 kl. 01.29
Betenkelig intoleranse fra Stavangers venstreblivne
Stavangers venstreblivne dokumenterer fundamental mangel på aksept for grunnleggende demokratiske prinsipper
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 06.05.2019 kl. 00.29
Voldsbøllene hindret det frie ord alt mens politiet hjalp demokratifiendene
Det var selsomt i Stavanger. Dette var et offentlig arrangement i en park der publikum ble møtt med et hopetall av politifolk og en lang rekke politibiler. De som kom ruslende i fred og ro for å lytte og se – ble ved inngangen til området stoppet av politiet med spørsmål: Hvilken side hører du til?
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: fre 03.05.2019 kl. 12.19
«Også muslimer må ha et ordentlig sted for sosiale samvær og tilbedelsene»
Biskopen i Borg kan vise til at muslimer må behandles på lik linje med andre borgere i dette land. Samme prinsipp legger stortingspolitikerne til grunn når de bevilger penger til islamske trossamfunn. Det samme skjer på en rekke andre områder i samfunnet – muslimer har de samme rettigheter og plikter som andre borgere – i tillegg til særrettigheter ut fra deres religion.

Sider