Lars Thorsen tale på Strømmen

Lars Thorsen tale på Strømmen

I dag holder SIAN politisk markering vis a vis Islam Net sin masjid in spe.

Shariafolket i Islam Net og alle andre som koranen definerer som muslimer, er barbariske fiender av alt det nordmenn står for. Og dette påvirker deres atferd mot innfødte nordmenn.

Lørenskog og Lillestrøm, det er en slimete shariasump invadert av shariasvin med unorsk atferd. Muslimvold, plyndring og annen uønsket islamsk atferd gjør livet utrygt for innfødte.

Islams teologi sier at Muhammed var en psykopat. Og derfor er islam en dødskult som tiltrekker seg lavintelligente sosiopater og psykopater. Og etablering av en hjernevaskingsanstalt som er dedikert til Muhammeds islamversjon vil derfor kunne produsere mange muhammedanske sosiopater og psykopater. Barbariske muhammedanske psykopater og sosiopater, de beriker ikke Norge.

Den store forskjellen på Norge fra da jeg var unge, og hvordan det er i dag, det er at mine barnebarn er tvunget til å leve i et samfunn preget av altomfattende islamsk hverdagsrasisme mot innfødte nordmenn.

Det er mange år siden norske skolebarn i denne kommunen kontaktet SIAN, og ba oss komme og holde markering, ba oss hjelpe dem fordi de har det så jævlig  på grunn av de muhammedanske mikrojihadistene som plager de norske ungene på skolene.

Muhammed han var en narsissist. Han brukte vold og trusler om vold som politisk redskap. Og dette her er ikke mitt påfunn, det står i islams teologi. Det er jo sånn her i verden, at jo lavere intelligens, jo høyere sannsynlighet er det for bruk av vold som problemløsningsmetode. Hvis du er ute av stand til å argumentere, da taper du en sivilisert meningsbrytning.

Det er derfor islam forbyr kritisk tenkning. Når du ikke tenker, er det umulig å analysere en problemstilling rasjonelt. Det er umulig å konstruere faktabaserte argumenter. Det er grunnen til at islam utelukkende fremmes med løgn, trusler og vold.

Islams teologi sier også det, at Muhammed han var en intolerant voldsape som snikmyrdet og henrettet politiske motstandere. Det kan du lese i islams ekvivalent til Det Nye testamentet, Sira.

En god muslim oppfører seg som Muhammed. Derfor er muslimer ekstremt overrepresentert som gjerningsmenn på volds- og voldtekts-statistikk.

Når muslimer oppfører seg islamsk er det islam sin skyld. En muslimsk seksualpredator og morderzombie, han kan ikke noe for at han er et monster. Fordi islams teologi sier nemlig at Allah har bestemt at han skal bli en muhammedansk barbar allerede før vedkommende ble født. Og så har jo da Allah i sin visdom bestemt at en muslim skal bli en dårlig muslim, og da er jo vedkommende et godt medmenneske.

Det at alt er forutbestemt av en antigud, det fører til fatalisme. Fatalismen er en viktig grunn til at vestlig kriminalpolitikk ikke virker på muslimer. En annen grunn er islams etikk, som er motsatt av vår etikk. Med kriminalpolitikk renker jeg på både hvordan fengselsvesenet er skrudd sammen, og hvilke virkemidler politiet bruker mot muhammedanske voldsaper.

En muhammedansk voldsape, han forstår bare motvold. Og den motvolden må være ett hakk høyere enn muhammedanerens egen vold.

En annen årsak er islams etikk, som er motsatt av vår etikk. Når en muslim trakasserer, plyndrer, mishandler, voldtar eller dreper nordmenn da gjør han noe som er riktig og lovlig etter islams etikk.

Dersom det skitne vantro vertssamfunnet straffer muslimen for å oppføre seg islamsk, da oppfatter han det som en bekreftelse på at nordmenn er rasister og islamofober.

Vold, det er motoren i islam. Vold, trusler om vold er grunnen til at islam eksisterer. Islam er unnfanget med vold, ekspanderer ved vold, vedlikeholdes med vold. Og uten den hemningsløse islamske voldsviljen vil islam opphøre.

Jeg har blitt dømt for hatytringer for å vise til forskning som beviser at muslimer er mer voldelige og mer religiøse i 2. og 3. generasjon. Det er fem år siden, men i dag kan du lese de samme fakta på alle avisforsider, også i regimemedier. Disse faktaene har vært kjent i mange år.

Både vold og voldtekt utøves av muslimer ned i seks års alder.

George Orwell sa jo det at sannhet er den nye hate speech. De som hater vår sivilisasjon, de hater sannheten. Vi snakker sant, derfor vil vi vinne til slutt. Og du som må gå på skole sammen med det selvutnevnte herrefolket, du vet at vi snakker sant.

Sveriges statsminister han har sagt at muslimer står bak en økning i voldelig hatkrim i Sverige. Vi vet at muslimer i Norge som begår hatkrim mot sitt norske vertskap har samme motivasjon som muslimer i Sverige. Den motivasjonen den heter islam.

Én forskjell på islamske drittland og Europa er at her er muslimske jenter mye mer voldelige enn i hjemlandet. Muslimske jenter utøver muslimvold, ydmykelse, muslimsk hat krim, mot sårbar uskyldig ikkemuslimsk ungdom her i Norge. Muslimske jenter kan være like voldelige som sine brødre. Og muslimers trusler og vold skal vi ta på alvor. Særlig når vi vet at volden er forankret i teologien.

Islams teologi den sier at muslimene skal smile oss opp i ansiktet mens de forbanner oss i sine hjerter. Islams teologi sier det, at hat, vold, løgn og falskhet er sentrale islamske karaktertrekk. Muhammeds eksempel.

Folk som lærer å hate ikkemuslimer før de lærer å gå er ikke et positivt verdibidrag i noe sivilisert samfunn. Ett nylig eksempel på akkurat det er jo den gode muslimen i India, han kuttet strupen på to hindu barn. Han ble jo drept, da fikk han en heltebegravelse  av de andre muhammedanerne. I islam blir du helt når du slakter uskyldige forsvarsløse barn - ikkemuslimer.

Islamproblemet det er universelt. Til og med ordførerne i kommunene rundt Oslo. de er drittlei muslimers islamske atferd. Det er helt umulig – til og med for en politiker - å late som at islamproblemet ikke eksisterer. Politi, lærere, skolebarn og patrioter. Alle opplever islamsk hat krim. Ifølge politiet er det den islamske invasjonen som er grunnen til all muslimvolden.

Politiet sier at muslimenes seksualpredatoratferd skyldes muslimenes kultur.

Politiet sier også det, at muslimers voldelighet skyldes kulturen i  hjemlandet. Og kulturen i et islamsk land den heter islam. En voldsforsker sier at det er voldskulturen i hjemlandet som gjør at voldsmuslimer oppfører seg islamsk.

For shariafolkets små og store jihadister så er ikke vold, plyndring og voldtekt nok. Islams teologi sier nemlig det, at muslimene skal ydmyke det ikkemuslimske offeret. Det er en sømløs overgang fra muslimsk hatkrim til muslimsk jihad for Allahs sak. Adidasriddere som plager innfødte nordmenn de er hverdagsrasister som bedriver hverdagsjihad.

Tyske forskere hevder det at muslimers voldstilbøyelighet øker i takt med religiøsiteten. Jo mer religiøs, jo mer voldelig.

2 og 3 generasjon er mer religiøse og mer voldelige enn 1.

Norsk politi igjen da – de sier at 2. og 3. generasjon muslimer blir mer islamske og derfor utgjør en trussel mot nordmenn.

Den utviklingen her, den går riktig vei, hvis du måler etter shariafolkets etiske og politiske kompass. Og derfor vil lidelsene til innfødte nordmenn bare bli større og større, jo lenger vi venter med å deportere shariafolket.

Adidasridderne som herjer her i Lillestrøm kommune beviser hver dag at det jeg sier er sant. Islams teologi befaler muslimer å hate dem Allah og Muhammed hater. Det inkluderer alle nordmenn.

Islam lærer muslimer å hate homoer. Islam lærer muslimer å være voldelige mot homoer. Hvis jeg hadde hatt islams syn på homoer, da ville jeg blitt kalt homofob. Men en homo som frykter at muslimer skal oppføre seg islamsk mot ham, han blir kalt islamofob. En nordmann som ikke frykter islam og muslimers islamske atferd mot nordmenn, han er enten stupid eller så er han teologisk analfabet.

Islams teologi sier det, at det er riktig å være voldelig mot og drepe sin egen familie hvis de ikke er muslimer. Islams teologi befaler alle muslimer å drepe nordmenn uansett om muslimen ikke har lyst. Koranen 60:4 er hjørnesteinen i shariafolkets hat mot ikkemuslimer. Shariafolket sier at de hater oss fordi vi er ikkemuslimer.

Og hvis du er en godfjott som smiler til inntrengerne, hvis du er positiv til islamisering, så vil muslimene likevel hate deg like mye som meg. Og når vi vet at islam befaler muslimer å drepe sine slektninger, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor shariafolket er voldelige og hatefulle mot nordmenn.

Fordi islam er en løgn - falsk religion - så må islam basere erobrerambisjonen sin på vold og trusler. For som islam og muslimene selv sier, så er islam et komplett system for samfunnsstyring. Islam er ikke en religion. Muslimene bruker ordet «deen» for å beskrive det islam er, og det betyr et system for samfunnsstyring, politisk militært juridisk, på alle måter.

Islam er et organisert kriminelt nettverk, ifølge vår vestlige etikk og vårt lovverk. Og ifølge politiet er muslimske mafianettverk en økende trussel. De plyndrer innfødte av begge kjønn, og i alle aldre. Jihadyngel fra shariafolket gjør livet til et helvete for sårbare uskyldige innfødte nordmenn. Du risikerer å bli mishandlet og drept bare du ser på en adidasridder. En kjent psykiater sier at inntrengerne er tidsinnstilte bomber med et sinnssykt høyt voldspotensiale.

Det finnes psykologer som mener at adidasriddere oppfører seg islamsk fordi foreldrene oppførte seg islamsk mot dem. Det betyr at vi aldri kan håpe på at shariafolket vil oppføre seg menneskelig. Dersom fagfolkene har rett, må vi umiddelbart deportere alle som er oppdratt islamsk og som kan mistenkes for å ville oppdra sine barn islamsk.

Jeg nevnte politikerne i kommunen e rundt Oslo. Også byrådslederen i Oslo sier det at de muslimske mikrojihadistene de er vårt største samfunnsproblem. Så kan vi kanskje si at problemet med mikrojihadister bare er en konsekvens av at det tillates oppføring av moskeer, aktivitetssentre og hva de nå kaller det. Men det er jo prisverdig at toppolitikerne erkjenner at mikrojihadistene er Norges største samfunnsproblem.

Det problemet er så tydelig for oss som har sett hvordan Norge var før. Du som vokser opp i dag, du lever ikke i en normal situasjon. Normalen er hvordan det så ut da vi vokste opp før islam trengte seg inn. I dag er det en krigstilstand mellom islam og Norge. Du utsettes for vold, trakassering og dritt fra inntrengerne. Det er ikke normalt, eller rettere sagt, det er helt normalt i islamske drittland. Men det er ikke normalt i Norge.

Det å importere islam, det å tillate shariafolk å trenge seg inn i Norge, det er et landsforræderi. Din sikkerhet, din framtid, økonomi – den er ofret av politikerne som dine foreldre stemte på. Og dine etterkommere vil med 100% sikkerhet få det mye verre enn deg, hvis vi ikke løser islamproblemet nå. Hvis vi lar utviklingen pågå, hvis vi lar shariafolket fullføre folkemordet på nordmenn, så vil du og dine etterkommere være utplyndret, voldtatt og mishandlet - fratatt alt -  av barbarer som aldri skulle vært sluppet inn i landet.

Løsningen på islamproblemet den er heldigvis veldig enkel. Vi må deportere shariafolket og så må vi straffe de som medvirker til islamisering av Norge.

Alle taler kan sees på https://rumble.com/SIAN