Hvordan verden ble islamisert de siste 1400 år

Muhammeds falske religion kan bare fremmes med løgn og terror

Hvordan verden ble islamisert de siste 1400 år

Det er skrevet mange grundige bøker om hvordan koranen og hadith klart pålegger Allahs følgere å drepe alle ikke-muslimer som ikke vil konvertere (surah 8:12, 9:5, 47:4-6 ++), og ta over verden ved sverdet. Det er totalt 109 slike vers i koranen og ca. 25 000 slike vers i hadith. Dette ser vi også at ble levd ut til fulle i Muhammeds liv, men det er interessant å se hvordan det ble levd ut i resten av islams historie av Muhammeds følgere.

En av flere som svært grundig har dokumentert dette er Raymond Ibrahim i sin bok “Sword and scimitar”. Der bruker han både kristne og muslimske førstehåndskilder(Ibrahim snakker også flytende arabisk) og de muslimske kildene er faktisk til dels enda verre enn de kristne. Forskjellen er bare at
der skrytes det av de djevelske handlingene.

Hvert eneste land de islamiserte, fra Midtøsten til Nord-Afrika, Sør-Europa, India m.m. ble tatt med de mest uhyrlige metoder som egentlig får både IS og Hamas til å virke betydelig mindre ille. Vanlig prosedyre var massive angrep ,på mange ganger intetanende folkeslag, der mennene ble bestialsk drept og halshugd (og ofte grusomt torturert) og et stort antall av kvinnene og barna tatt som sexslaver, akkompagnert med de kjente “Allahuakbar” ropene og “Allah har behag i at vi slakter kuffarene (ikke-muslimene) og tar kvinnene og barna deres som slaver!” etc..  
Barna de tok ble også strengt oppdratt i jihad og ble senere noen av de verste og empatiløse krigerne verden har sett, kjent bl.a som janitsjarer og mamelukker.

Eksemplene er utallige, men det kan være greit å ta med et lite knippe av disse uhyrlighetene som fant sted. Under den uprovoserte muslimske plyndringen av Amorium i 838, en eldgammel kristen by i Anatolia, ble halve byens innbyggere på 70 000 massakrert eller brent levende mens den andre
halvdelen ble gjort til slaver. Men siden det var et så stort overskudd på slaver slaktet kalifen Mu'tasim fire tusen mannlige slaver på stedet.

Da araberne tok Salerno, med de massakrene som det innebar, satt den muslimske sjefen for hæren opp sofaen sin på nattverdsbenken i hovedkirken, og på alteret voldtok de hver natt en kristen jomfru, for det meste nonner.  -Gibbon, Ibrahim et.al.

Skjending av kors, krusifiks og lignende, i tillegg til ødeleggelse av kirker var også standard, men ofte ble de også omgjort til moskeer. Slavehandelen var enorm og det er anslått at 10 til 15 millioner hvite slaver ble tatt fra Europa  til Nord-Afrika og Midtøsten. Araberne og senere tyrkerne var spesielt interessert i blonde kvinner til haremene sine. -Milton et.al.  Husk at dette var kvinner som først hadde fått foreldre eller ektemenn brutalt massakrert.

I 809 og igjen i 813 ble kirker, klostre o.l. angrepet i og rundt Jerusalem. Kristne av begge kjønn ble gruppevoldtatt og massakrert i hopetall.

Ibn Rushd al-Jadd (d.1126) ,en prominent jurist i Andalucia, sa at “alle gullkorsene må brytes i stykker og ødelegges før de kan distribueres
videre” og “når det gjelder de kristnes hellige bøker (Biblene) må de destrueres, med mindre hvert eneste ord kan viskes ut så man kan selge de blanke bøkene”.

Tarek, som erobret mye av Spania, fristet stadig krigerne sine med at de ville få så mange blonde og rødhårede jenter som sexlaver de bare måtte ønske seg. I bytte mot fred måtte de kristne i nordområdene ofte betale årlige skatter, ikke med penger, hester e.l., men med hundrevis av spesielt attraktive unge jomfruer, som skulle bli ornamenter i de ulike haremene. Fernandez-Morera, et. al.  Historiene som skildres av både arabiske og senere tyrkiske generaler og soldater som kommer og henter jenter og gutter ut av hjemmene sine , med foreldre som står og gråter, er mildt sagt hjerteskjærende. -Ibrahim et.al.

Muslimske kilder forteller at kalifen Abd al-Rahman III(929-961) en gang kastet seg over en av sine mange kristne sexslavinner og prøvde å kysse og bite henne i ansiktet. Jenta ble så støtt av dette at hun snudde ansiktet vekk. Dette provoserte kalifen så mye at han befalte evnukkene sine å brenne og ødelegge ansiktet hennes.. Til slutt ga han bøddelen sin Abu Imran ordre om å “ta denne horen og halshugg henne”. Som takk for dette ga han Imran halskjedet hennes og la til “Må Allah velsigne det for deg”.   Når en 13 år gammel kristen slavegutt avslo hans gjentatte seksuelle tilnærmelser fikk han gutten sakte torturert og halshugd. Rahman hadde 3750 slaver og 6300 konkubiner. -Ibn Hazm et.al.

Pedofili og homofili var svært vanlig blant sultanene og kalifene, og dette
er igjen bare et par eksempler av ekstremt mange.

Bestialitetene de kristne ble utsatt for i Spania,  som i de andre landene rundt Middelhavet og andre steder, hadde ingen grenser.  Myriader av folk ble massakrert, og prester gikk det mange ganger verst utover, det var bl.a. tilfeller av prester som ble sydd inn i griser og grillet. Og svært mange jenter ble voldtatt og sendt videre til harem i Nord-Afrika og Midtøsten.
Tarek likte også å inngyte frykt i kristne soldater han hadde fanget ved å slakte og koke(!) kameratene deres framfor dem, for deretter å slippe løs enkelte av de gjenværende så de kunne fortelle om grusomhetene til de stedene som enda ikke hadde blitt islamisert, slik at de fortere mistet motet. I tråd med bl.a surah 8:12, selv om det der befales halshugning som metode for å spre frykt i hjertene på ikke-muslimene.

Timur Lenk var hærføreren som ledet islamiseringen av India som tok livet av anslagsvis 80 millioner. Han hadde mye av samme prosedyre, men var
spesielt kjent for å etterlate seg enorme pyramider med avhogde hoder i alle
byene og bygdene han kom til. Dette var det riktignok mange andre tyrkiske
ledere som gjorde, både på Balkan og Lille-Asia, men Timur Lenk var den som
gjorde det i høyest grad og var mest kjent for det.

Muhammed den 2. (r.1451-1481) minnet soldatene sine , rett før de brøt gjennom murene til Konstantinopel, at hvis de døde nå så ville de gå rett til Paradis og spise middag med “Profeten” i nærværet av kvinner, pene smågutter og jomfruer. -Sphrantzes, Ibrahim. (Dette var forøvrig en vanlig påminnelse i forkant av svært mange andre slag og beleiringer.)

Scenene som utspant seg når muslimene endelig brøt gjennom murene i mai 1453 er ikke hyggelig å  gjengi, man kan kalle det "IS på steroider". Problemet er at dette var standarden i alle muslimske maktovertagelser. Altså rene uhyrligheter som mange ganger er for ille til å sette på trykk.

Man kan avslutte med et sitat av Khalid bin al-Walid (“Allahs sverd”): Det er verken sult eller fattigdom som har drevet oss fra vårt land (Arabia). Vi, arabere, er bloddrikkere og ingenting smaker bedre enn blodet av grekere. Det er grunnen til at vi har kommet, for å utøse og drikke blodet deres.  Al-Walid blir sett på som en av de edleste muslimske hærførere i arabisk historie. Han islamiserte store deler av Syria og ledet slaget om Yarmuk i 636. Etter slaget var over, endte det med at skarer av kristne ble kastet ut fra stredene i byen. Dette slaget regnes som et av de mest toneangivende i hele islams historie. Ibrahim skrev forøvrig doktoravhandling om dette slaget.