Arkiv

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: fre 17.01.2020 kl. 21.24
Tendensiøs røre fra venstrebliven forsker
Forskningens forunderlige verden har frembragt en kartlegging som viser at «ytre høyre» provoserer oftere på gata enn før.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 08.01.2020 kl. 02.27
Yasir Fawzi bortforklarer muslimsk pedofili
Yasir Fawzi utviser iherdig innsats for å fremstille islam som noe helt annet enn Muhammeds sunna og koranen sier at islam er. Fawzi er en farlig mann. Skitne vantro kan forledes til å tro at de kjetterske og falske utsagnene fra Fawzi er sanne. Slik kan uvitende nordmenn lures til å tro at islam ikke er en trussel mot land og folk. Dette er en potensielt dødelig misoppfatning som nødvendigvis må oppklares.
Tekst: | Publisert: fre 20.12.2019 kl. 12.11
Thorsen og Tumyr er nå anmeldt av muslimene
Anmeldelsen med begjæring om påtale og straff ble sendt politiet i Kristiansand. Det ble her gitt uttrykk for at det er ulovlig å sette fyr på Koranen. Det ble også anført at talene inneholdt hatefulle ytringer.

Sider