Arkiv

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 16.06.2021 kl. 22.34
Islamproblemet splitter Trondheim
Bystyret i Trondheim har 16.6.21 begått et vedtak vedrørende SIAN sin forestående menneskerettighetsaktivisme 17. juli. De vedtok da å rakke ned på SIAN ved bruk av ikkefaktabasert dydsposering.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 07.06.2021 kl. 11.20
Talene fra Hønefoss
Talene fra Hønefoss 22. mai 2021 er lagt ut på Rumble.   Lars Thorsen 1 Ellen Due Brynjulfsen
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 06.06.2021 kl. 19.09
Adresseavisa mobiliserer hat og intoleranse før SIAN besøk
 At politikere og medielakeier i Bartebyen ikke står frem som forbilder i sin omgang med  demokrati og menneskerettigheter for politiske dissidenter er en kjent sak. Men kampanjen som nå kjøres mot SIAN hadde jeg ikke fantasi til å forutse. Tatt i betraktning hvilket barbari redaktøren i Oppland Arbeiderblad klarte å hisse befolkningen til i 2017 burde mediene forstått sin rolle bedre enn det vi ser fra Adresseavisa i disse tider.

Sider