Arkiv

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 11.04.2021 kl. 08.24
Sjokkerende ærlig deporteringskandidat etter Drammensslaget
Muslimer i Drammen illustrerte hvilken havarert enklave byen er blitt, og Nasim Rizvi uttrykker i en kronikk 10. april at opptøyene samme dag var SIAN sin skyld.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 04.04.2021 kl. 12.50
Det Onde har flere skikkelser
Likegyldig av eget livssyn vil alle ha en oppfatning av «Satan» som eksponent for uønskede destruktive egenskaper og målsetninger. Satan er en fyr som vil ødelegge menneskers liv. Han baserer sin virksomhet på løgn og bedrag. I så måte er det en interessant observasjon at ett av Allahs 99 navn er «den største bedrager».
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 31.03.2021 kl. 13.56
En gjennomgang av fakta og juss omkring SIAN sine arrangementer
Basert på erfaringer de seneste årene har SIAN tilskrevet Politidirektoratet i forkant av årets standssesong. Formålet har vært å få bekreftet eller avkreftet vår rettsoppfatning omkring det vi oppfatter som uakseptable sider ved politiets tjenesteutførelse. Dette gjorde vi ved å formulere konkrete klagepunkter, drøfte relevant juss og konkludere basert på vår rettsoppfatning.

Sider