Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 11.10.2021 kl. 21.18
«SIAN som ikke har noe budskap for noen får alt gratis»,ble det sagt i NRK
Dette kom frem i Dagsrevyen i kveld, men ytringsfrihetsekspert, Annie Kierulf, satte ordføreren på plass ved å påpeke at tankegangen hans er i strid med demokratiet. Leder i SIAN, Lars Thorsen, som åpenbart aller nådigst fikk komme til orde i noen få sekunder, sa det så treffende: Det er ikke SIAN som er problemet - det er elementer i samfunnet vårt som hater demokratiet og som er imot fri meningsbryting.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: søn 10.10.2021 kl. 23.00
Marian Abdi Hussein (SV) Iført hijab symboliserer krig mot norske verdier
Hijaben signaliserer segregering, kamp for islam mot grunnleggende norske verdier – demokratiet og menneskerettighetene. Læreboken Koranen strider mot en rekke norske lover. Enda det er slått fast i Stortingets reglement at talerstolen ikke skal og kan brukes i propagandaøyemed, tillates trolig dette grove bruddet på akseptabel opptreden i nasjonalforsamlingen.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 10.10.2021 kl. 12.46
Hele Porsgrunn sier at SIAN har rett
SIAN avsluttet standssesongen i Porsgrunn 9.10.21. Gjennomføringen av arrangementet var en suksess,

Sider