Konfrontasjon eller dialog?

Tekst: | Publisert: tir 03.11.2020 kl. 00.02
Quo Vadis Brobygging Eller Luftbro
Brobygging mellom islam og norske verdier var tema på dialogmøtet mellom Muslimsk Dialogforum (MDF) og SIAN i Drammen bibliotek 31.10.20.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 14.06.2020 kl. 16.58
Politiet kaster mer bensin på multikulturbålet
Drammenspolitiet sammensverger seg med voldsmuslimen Ali Salah Hassan
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tir 07.11.2017 kl. 23.55
Akam Sulleimanpour – en god muslim
  Etter at hatet fikk utløp hos representanter for Gjøviks muslimske befolkning under SIANs stand i oktober (samt hos enkelte representanter for dhimmistanden), har påtalemyndigheten kjørt ekspressbehandling og fått dømt en av de lokale voldsmuslimene.  

Sider