Konfrontasjon eller dialog?

Tekst: | Publisert: tor 12.11.2009 kl. 10.47
Islam – dialog eller konfrontasjon?
Mens SIAN mener at islamiseringen av vårt land på sikt er en trussel mot de verdier Norge som nasjon bygger på – og at det norske folk derfor må ta en konfrontasjon med islam – satser Arkivet på ”dialog og konfliktforebyggende arbeid”. Stiftelsen skal ”styrke arbeidet for grunnleggende menneskeverd, demokrati og holdningsdannelse”. Videre skal Arkivet ”fremme dialog og forståelse mellom individer, grupper og nasjoner”.
Tekst: | Publisert: fre 06.11.2009 kl. 11.28
Strekke ut hånden til ”moderate” muslimer?

Sider