Konfrontasjon eller dialog?

Tekst: | Publisert: søn 13.12.2009 kl. 22.08
”Islam – dialog eller konfrontasjon?”
Undertegnede sa følgende: Hva har historien lært oss? Hvorfor lyktes det ikke å opprette dialog med bl. a. Mussolini, Hitler, Stalin og Pol Pot? Vi måtte først ta kampen – deretter kom dialogen. Vil det samme skje med islam? Aslak Brekke i Stiftelsen Arkivet, og undertegnede, Arne Tumyr fra SIAN, har det samme målet:
Tekst: | Publisert: tor 12.11.2009 kl. 10.47
Islam – dialog eller konfrontasjon?
Mens SIAN mener at islamiseringen av vårt land på sikt er en trussel mot de verdier Norge som nasjon bygger på – og at det norske folk derfor må ta en konfrontasjon med islam – satser Arkivet på ”dialog og konfliktforebyggende arbeid”. Stiftelsen skal ”styrke arbeidet for grunnleggende menneskeverd, demokrati og holdningsdannelse”. Videre skal Arkivet ”fremme dialog og forståelse mellom individer, grupper og nasjoner”.
Tekst: | Publisert: fre 06.11.2009 kl. 11.28
Strekke ut hånden til ”moderate” muslimer?

Sider