Konfrontasjon eller dialog?

Tekst: | Publisert: man 14.12.2009 kl. 02.35
Brekke om historieforfalskning og eselpulere
Brekke fortsatte: Jeg er ikke forberedt på å imøtegå Tumyrs angrep på islam (se egen artikkel, red. anm.), der han sauser sammen likt og ulikt – uten å nevne det mangfold denne religionen representerer. Den fremstilling av islam som Tumyr gjør seg til talsmann for, er ikke riktig. Historisk har kristendommen gjennom de mange konflikter og religionskriger, ikke minst mellom lutheranere og katolikker, forårsaket at millioner av mennesker ble drept.
Tekst: | Publisert: søn 13.12.2009 kl. 22.08
”Islam – dialog eller konfrontasjon?”
Undertegnede sa følgende: Hva har historien lært oss? Hvorfor lyktes det ikke å opprette dialog med bl. a. Mussolini, Hitler, Stalin og Pol Pot? Vi måtte først ta kampen – deretter kom dialogen. Vil det samme skje med islam? Aslak Brekke i Stiftelsen Arkivet, og undertegnede, Arne Tumyr fra SIAN, har det samme målet:
Tekst: | Publisert: tor 12.11.2009 kl. 10.47
Islam – dialog eller konfrontasjon?
Mens SIAN mener at islamiseringen av vårt land på sikt er en trussel mot de verdier Norge som nasjon bygger på – og at det norske folk derfor må ta en konfrontasjon med islam – satser Arkivet på ”dialog og konfliktforebyggende arbeid”. Stiftelsen skal ”styrke arbeidet for grunnleggende menneskeverd, demokrati og holdningsdannelse”. Videre skal Arkivet ”fremme dialog og forståelse mellom individer, grupper og nasjoner”.

Sider