Konfrontasjon eller dialog?

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: ons 12.12.2012 kl. 13.34
Imamen Akmal Ali tok over styringen av FN-sambandet i Kristiansand
Av Arne Tumyr Den 10. desember 1948 ble FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter vedtatt. Dagen har vært markert siden 1950. Etter at islam-dominerte stater har overkjørt og overtatt kontrollen av FN's menneskerettighetsråd, som bl. a. vil forby enhver kritikk av islam, har menneskerettighetsspørsmålene i verdensorganisasjonen utviklet seg til en tragedie. Resolusjonene viser at det angivelig er Israel og USA som er blant de fire verste stater som gjør brudd på menneskerettighetene . De...
Tekst: | Publisert: man 14.12.2009 kl. 02.35
Brekke om historieforfalskning og eselpulere
Brekke fortsatte: Jeg er ikke forberedt på å imøtegå Tumyrs angrep på islam (se egen artikkel, red. anm.), der han sauser sammen likt og ulikt – uten å nevne det mangfold denne religionen representerer. Den fremstilling av islam som Tumyr gjør seg til talsmann for, er ikke riktig. Historisk har kristendommen gjennom de mange konflikter og religionskriger, ikke minst mellom lutheranere og katolikker, forårsaket at millioner av mennesker ble drept.
Tekst: | Publisert: søn 13.12.2009 kl. 22.08
”Islam – dialog eller konfrontasjon?”
Undertegnede sa følgende: Hva har historien lært oss? Hvorfor lyktes det ikke å opprette dialog med bl. a. Mussolini, Hitler, Stalin og Pol Pot? Vi måtte først ta kampen – deretter kom dialogen. Vil det samme skje med islam? Aslak Brekke i Stiftelsen Arkivet, og undertegnede, Arne Tumyr fra SIAN, har det samme målet:

Sider