Islam – dialog eller konfrontasjon?

Høy debattemperatur i Byhallen i Kristiansand lørdag 12. desember:

Islam – dialog eller konfrontasjon?

Direktøren ved Stiftelsen Arkivet, Kristiansand, Aslak Brekke, er en av innlederne på debattmøtet som Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), Agder avd. arrangerer i Byhallen lørdag den 12. desember kl. 13.00. Det blir lederen i SIAN, Arne Tumyr, som taler for ”konfrontasjonslinjen”. Møteleder blir Vidar Kleppe.

Mens SIAN mener at islamiseringen av vårt land på sikt er en trussel mot de verdier Norge som nasjon bygger på – og at det norske folk derfor må ta en konfrontasjon med islam – satser Arkivet på ”dialog og konfliktforebyggende arbeid”. Stiftelsen skal ”styrke arbeidet for grunnleggende menneskeverd, demokrati og holdningsdannelse”. Videre skal Arkivet ”fremme dialog og forståelse mellom individer, grupper og nasjoner”.

Direktør Aslak Brekke er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet. I tillegg har han statsvitenskap fra Høgskolen i Buskerud. Han har vært prest i ti år, hvorav åtte år som feltprest – og han har jobbet mye med krise- og konfliktorientering.

Arne Tumyr har jobbet som journalist og redaktør i over 30 år i dagspressen. Han har vært fylkesleder i Human-Etisk Forbund, formann i Kristiansand FrP og han har gitt ut to bøker: ”Knut Hamsun og hans kors” og ”Vardene brenner”. Han er for tiden leder i SIAN.

Den kjente rikspolitiker og formann i Demokratene, Vidar Kleppe, har sagt seg villig til å lede møtet. Kleppe er en erfaren organisasjonsmann som nok vil sørge for at alle som vil si noe under debatten får komme til orde. Det tas sikte på at møtet avvikles i løpet av et par timers tid.

Det er et åpent møte med fri adgang for alle.