Brekke om historieforfalskning og eselpulere

Brekke om historieforfalskning og eselpulere

”Dette har jeg aldri hørt før – at det var muslimer som begikk folkemordet på armenerne. Når Tumyr påstår at islam har ansvaret for disse massakrene – så er det historieforfalskning”, sa direktøren i Stiftelsen Arkivet, tidligere prest, Aslak Brekke, i sitt foredrag i Byhallen i Kristiansand lørdag.

Brekke fortsatte:

Jeg er ikke forberedt på å imøtegå Tumyrs angrep på islam (se egen artikkel, red. anm.), der han sauser sammen likt og ulikt – uten å nevne det mangfold denne religionen representerer. Den fremstilling av islam som Tumyr gjør seg til talsmann for, er ikke riktig. Historisk har kristendommen gjennom de mange konflikter og religionskriger, ikke minst mellom lutheranere og katolikker, forårsaket at millioner av mennesker ble drept.

Brekke sa at drapet på nederlenderen Theo van Gogh var et resultat av at han hadde kalt muslimer for ”eselpulere”. Mannen som begikk drapet var sinnsforvirret, sa Brekke, som ikke tok avstand fra ugjerningen.

Aslak Brekke sa at muslimene beriker vårt samfunn. Han beklaget at hans barn gikk på skole i Kristiansand der det bare var hvite elever, mens andre skoler i kommunen hadde opp til 60 pst. fremmedspråklige elever. En slik ordning hindrer integrering og fremmer fordommer, mener han.

Videre sa Brekke:

Tar vi fatt på religionshistorien er det ikke bare islam som det kan rettes anklager mot. Mosebøkene, som er en del av Bibelen, er også preget av grusomheter og vold. I vår tid må vi også se på islam med toleranse og respekt. Vi skal ikke være redde for noe vi ikke kjenner. Islam er ikke en enhetlig religion – på samme måte som kristendommen har den flere retninger – bl.a. sunnimuslimer og sjiamuslimer – som også kan være i konflikt med hverandre.

Når Tumyr trekker historiske paralleller mellom situasjonen i 1930-årene og i den sammenheng mener at islam representerer samme fare for vårt land som nazismen den gang, så er det fullstendig meningsløst. Historien kan ikke brukes på den måten. Vi har ingen grunn til å frykte islam. Det som truer vårt samfunn er nynazisme og den avkristning som finner sted i vårt sekulære samfunn med myndighetenes godkjennelse, sa Brekke, som konkluderte med at islam bidrar til et flerkulturelt Norge.

I den etterfølgende debatt fikk Brekke ingen støtte for sitt syn.

Det spørs om ikke Aslak Brekke bør sette seg bedre inn i historien før han stempler andre som historieforfalskere. Det faktiske forhold er at den 24. april 1915 satte muslimene i verk en demonisk plan hvis målsetting var intet mindre enn å uydde de kristne armenerne en gang for alle.

Den tyske presten og historikeren, Johannes Lepsius (1858-1926), som var i Tyrkia i det aktuelle tidsrom og som støttet armenerne, skrev:

Vi har bevis for 559 landsbyer, hvor de overlevende beboere ble tvunget til å konvertere til islam under trussel om å bli skutt eller halshogget, 559 totalt raserte kirker, 282 kirker ble omgjort til moskeer, 21 protestantiske prester og 170 armenske prester ble myrdet fordi de tross ubeskrivelig tortur nektet å konvertere til islam. Vi understreker at disse tall bare omhandler de tilfeller vi har omhyggelige beviser for.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder