”Islam – dialog eller konfrontasjon?”

SIAN har gjort den erfaring at islam har avgrenset ytringsfriheten i Norge – noe bl. a. organisasjonens leder, Arne Tumyr, har fått erfare. På Egertorget måtte han sammen med andre SIAN-medlemmer bringes i sikkerhet av politiet. (Foto: SIAN)

”Islam – dialog eller konfrontasjon?”

I Byhallen i Kristiansand ble det lørdag avholdt et debattmøte over temaet: ”Islam – dialog eller konfrontasjon?” Direktøren ved Stiftelsen Arkivet, tidligere prest, Aslak Brekke, talte for dialog, mens undertegnede, Arne Tumyr, leder i SIAN, gikk inn for konfrontasjon. Mitt innledningsforedrag gjengis her. Dessverre kan vi ikke gjøre det samme med Brekkes innledning – idet han ikke hadde utarbeidet noe manus. Det ble en spennende debatt med mange utfall – ikke minst fra direktør Brekke ­ som beskyldte undertegnede bl. a. for ”historieforfalskning”. Vi kommer tilbake til eget referat om det som skjedde på møtet.

Undertegnede sa følgende:

Hva har historien lært oss? Hvorfor lyktes det ikke å opprette dialog med bl. a. Mussolini, Hitler, Stalin og Pol Pot? Vi måtte først ta kampen – deretter kom dialogen. Vil det samme skje med islam?

Aslak Brekke i Stiftelsen Arkivet, og undertegnede, Arne Tumyr fra SIAN, har det samme målet:

 • Vi ønsker fred med frihet
 • Vi vil verne om demokratiet og rettsstaten
 • Menneskerettighetene må respekteres
 • Ytringsfrihet, religionsfrihet

Uenigheten består i at mens direktør Brekke i Stiftelsen Arkivet sier – eller har sagt: Islam representerer ingen trussel mot det norske samfunn, mener SIAN at det er en grunnleggende feilaktig oppfatning. Islam er ikke bare en religion, men en ond og barbarisk totalitær ideologi.

 • Skal vi gå i dialog med de som steiner kvinner?
 • Skal vi gå i dialog med de som avsier dødsstraff mot homofile?
 • Skal vi gå i dialog med de som sier at samfunnet skal styres etter Allahs lov – ikke av menneskeskapte lover?
 • Skal vi gå i dialog med de som sier at verden skal styres slik profeten Muhammed har bestemt?

SIAN mener foten må settes ettertrykkelig ned når islamistene krever at verdenssamfunnet og alle mennesker skal underkaste seg islam.

Mange, som ikke vet så mye om islam, sier:

Vi må jo kunne anerkjenne islam som religion på samme måte som vi aksepterer kristendommen! Det er jo tillatt å bygge kirker og andre gudshus her i landet – da må det også være ok at muslimer får lov til å bygge sine moskeer!

Konstantinopel falt 29. mai 1453. Muslimene endret navnet til Istanbul. Ottomanske erobringskrigere angrep Europa flere ganger. Så sent som i 1683 beleiret islamske hærstyrker Wien, men takket være polske forsvarsstyrker måtte muslimene gi opp.

Islam har ansvaret for et av de største folkemordene i historien. Fra 1915 og til 1923 ble ca. 1,8 mill. kristne armenere drept.

Som man vil se lyktes det så vidt å redde Europa fra det islamske barbari. Muslimene hadde da fulgt det som står i Koranen: ”Når dere møter de vantro i kamp, så hugg hodene av dem inntil dere har beseiret dem…” (47:4)

Dette bekreftes i det såkalte sverdverset i Koranen (Sure 9:5) ”Drep avgudsdyrkerne hvor dere enn finner dem…”

Ghadaffi sa det i klartekst: ”Vi skal bygge moskeer i Europa. Koranen skal legges til grunn for alle lover. Vi bekjemper menneskeskapte filosofier og lover.”

Den islamske autoritet Sayyid Qutb, Muslimbrødrenes fremste talsmann, sier i boken ”Milepæler”:

Islam inngår ikke fredsavtaler med mindre fienden underlegger seg islams autoritet. Samfunnssystemer som ikke aksepterer Allahs lov må islam fjerne med makt.

Artikkel 1 i FNs Menneskerettighetserklæring sier at alle mennesker er født frie og er like i verdighet og rettigheter.

Nei, sier islam. Ikke-muslimer står under muslimer (Koranen, sura 9:29)

Artikkel 2 sier: Alle har krav på samme rettigheter, uansett kjønn.

Nei, sier islam, kvinner har ikke samme rettigheter som menn.

En muslim er en slave under islam og kan ikke leve som et fritt og selvstendig menneske.

Til den muslimske mann:

 • Du skal vende deg mot Mekka og be fem ganger hver dag.
 • Hvis det er tid for bønn og du gjør noe annet, vil du bli pisket.
 • De som ikke overholder dette påbudet, vil bli pisket.
 • Hvis det er tid for bønn og du gjør noe annet, vil du bli pisket.
 • Alle guttebarn skal omskjæres.
 • Kortspill, sjakk, hasardspill og drageflyging er forbudt.
 • Å skrive bøker, lage film og male bilder er forbudt.
 • Hvis du holder papegøyer vil du bli pisket. Fuglene blir drept.
 • Hvis du stjeler vil hånden din bli hugget av ved håndleddet. Hvis du stjeler en gang til vil foten din bli hugget av.
 • Du som er kristen skal ikke utøve din religion slik at en muslim kan se deg. Hvis du gjør det, vil du bli pisket og fengslet. Hvis du blir tatt i et forsøk på å omvende en muslim til kristen tro, vil du bli henrettet.

Hvis du er kvinne gjelder følgende regler:

 • Du skal holde deg i ditt hjem. Det sømmer seg ikke for kvinner å gå formålsløst ute.
 • Hvis du går ut, skal du være i følge med en maharam, en mannlig slektning.
 • Hvis du blir tatt alene på gaten, vil du bli pisket og sendt hjem.
 • Hvis du blir funnet skyldig i ekteskapsbrudd, vil du bli drept ved steining.
 • Skilsmisse kan du få i norsk rett, men den er ikke gyldig uten islamsk bekreftelse.
 • Du skal ikke under noen omstendigheter vise ansiktet ditt. Du skal dekke deg med burka når du går ute. Hvis du ikke gjør det, vil du bli alvorlig straffet.
 • Kosmetikk er forbudt.
 • Smykker er forbudt.
 • Du skal ikke kle deg i iøynefallende klær.
 • Gå med hijab – da er du en ren kvinne og kan ikke bli voldtatt. Selv hendene skal ikke være utildekket.
 • Du skal ikke snakke uten å være snakket til. Du skal ikke ha øyekontakt med menn. Du skal ikke le på offentlige steder. Hvis du gjør det, vil du bli pisket.
 • Du skal ikke lakkere neglene dine. Hvis du gjør det, vil du miste en finger.
 • Det er forbudt for jenter å bli undervist. Alle skoler som underviser jenter, skal stenges umiddelbart.
 • Det er forbudt for kvinner å arbeide.

Vi har å gjøre med et barbarisk politisk/religiøst system som er hinsides all fornuft og forstand – og som er uforenlig med vestlig humanisme.

Fremtredende demografer og statistikere mener at fortsetter utviklingen som nå vil muslimene være i flertall her i landet og i Europa for øvrig om 100 år. Ifølge Qaradawi vil det da sharialover bli innført.

Jihad er den evige krig som islam påbyr muslimer å føre mot annerledes troende, inntil alle er blitt drept, har gått over til islam eller har akseptert å være annen rangs borgere under islamsk styre.

Noen mener at det kan gå mot en borgerkrig i Europa. Andre sier at det er for sent å redde den europeiske sivilisasjon, for politikerne har sluppet inn ca. 30 millioner muslimer.
Mullah Krekar hevder at det pågår en krig mellom Vesten og islam. I år 2050 vil 30 prosent av befolkningen i Europa være muslimer, sier mullaen.

For 70 år siden sto Europa overfor en trussel som også representerte en totalitær politisk ideologi. I 1939 sa Winston Churchill:

Hvis vi ikke vil kjempe for retten, når vi lett kan vinne den uten blodsutgytelser, hvis vi ikke vil kjempe når vår seier er sikker og ikke så dyrekjøpt, så kan vi nå til det øyeblikk da vi er nødt til å kjempe med alle odds imot oss og kun ha en liten sjanse for å overleve. Men det kan tenkes en enda verre situasjon: At vi er nødt til å kjempe, når det ingen sjanse er for å seire, fordi det er bedre å gå til grunne eller leve som slaver.

Hvis vi ikke vil kjempe for retten, når vi lett kan vinne den uten blodsutgytelser, hvis vi ikke vil kjempe når vår seier er sikker og ikke så dyrekjøpt, så kan vi nå til det øyeblikk da vi er nødt til å kjempe med alle odds imot oss og kun ha en liten sjanse for å overleve. Men det kan tenkes en enda verre situasjon: At vi er nødt til å kjempe, når det ingen sjanse er for å seire, fordi det er bedre å gå til grunne eller leve som slaver.

Det var mange som i slutten av 1930-årene som dro i skytteltrafikk mellom Berlin, Paris og London for å hindre at krig brøt ut – bl. a. vår egen biskop, Eivind Berggrav. Han lyktes ikke – og skrev siden boken ”For gjeves for fred” – han kunne like gjerne hatt tittelen – ”Forgjeves for dialog”.

I vår tid er det mange demokrater som vil ha dialog med imamer, ayatollaer og andre religiøse ledere i islamske stater. Men de vestlige humanister når ikke fram – de muslimske mullaer sier at de bare forvalter Allahs lov. I Norge har Allah bestemt at islamske kvinner kan ikke gifte seg med norske menn.

Skal vi da gå i dialog med Allah, Aslak Brekke?

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder