Konfrontasjon eller dialog?

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tir 01.01.2013 kl. 22.02
Inn i det nye år med svik mot landets befolkning!
Organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), som har tredoblet medlemstallet siden starten i 2008 – står i det nye år overfor store utfordringer på det folkeopplysningsmessige området – når det gjelder farene ved slam. Det triste faktum er at Stortinget ved å bevilge store summer til muslimske trossamfunn – som i realiteten er femtekolonnist-sammenslutninger – på sikt vil undergrave vårt samfunn. Konstitusjons- og kontrollkomiteen, hvis leder er Anders Anundsen (bildet) fra...
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: ons 12.12.2012 kl. 13.34
Imamen Akmal Ali tok over styringen av FN-sambandet i Kristiansand
Av Arne Tumyr Den 10. desember 1948 ble FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter vedtatt. Dagen har vært markert siden 1950. Etter at islam-dominerte stater har overkjørt og overtatt kontrollen av FN's menneskerettighetsråd, som bl. a. vil forby enhver kritikk av islam, har menneskerettighetsspørsmålene i verdensorganisasjonen utviklet seg til en tragedie. Resolusjonene viser at det angivelig er Israel og USA som er blant de fire verste stater som gjør brudd på menneskerettighetene . De...
Tekst: | Publisert: man 14.12.2009 kl. 02.35
Brekke om historieforfalskning og eselpulere
Brekke fortsatte: Jeg er ikke forberedt på å imøtegå Tumyrs angrep på islam (se egen artikkel, red. anm.), der han sauser sammen likt og ulikt – uten å nevne det mangfold denne religionen representerer. Den fremstilling av islam som Tumyr gjør seg til talsmann for, er ikke riktig. Historisk har kristendommen gjennom de mange konflikter og religionskriger, ikke minst mellom lutheranere og katolikker, forårsaket at millioner av mennesker ble drept.

Sider