Er grenser for hva vi skal akseptere av muslimene?

Lars Gule til Kristiansand for å foredra om respekt og toleranse

Er grenser for hva vi skal akseptere av muslimene?

Kommende mandag setter postdoktor Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus – kursen mot Kristiansand – der han på byens hovedbibliotek skal foredra om: «Respekt og toleranse - er det grenser for hva vi må respektere og tolerere?» Her vil ventelig imam Akmal Ali fra Islamsk union Agder  hevde det samme som han har postulert tidligere: Religionene og religionenes talspersoner må vise respekt overfor hverandre. Det betyr i klartekst: Vi tåler ingen fornærmelser av «Profeten». Den samme imamen vil ikke ha noe med SIAN å gjøre, nettopp fordi organisasjonen etter Alis mening ikke viser respekt for islams budskap.

Undertegnede har presisert overfor Islamsk union Agder at SIAN har respekt for at muslimer skal kunne fremme sitt budskap, selv om SIAN er gnistrende uenig i innholdet. Muslimer har stor frihet her i landet til å fremme islam, men prisen de må betale er at teori og praksis legges under ytringsfrihetens lupe. Når det skjer må vi konstatere at vitenskapelig målinger viser at over 61% av Koranen og andre islamske bøker inneholder oppfordringer til politisk fascistisk krig, hat, voldtekter, myrderier, drap, ydmykelser, slaveri, lemlestelser og undertrykking m.m. av ateister, jøder, kristne og alle andre som ikke er muslimer.

Det ert Forum for tro og livssyn i Kristiansand som inviterer til møte om toleranse- og respekt-temaet. Etter Gules innlegg kommer monologer hver på fem minutter fra Buddhistordenen,  Den norske kirke, Den katolske kirke og fra Islamsk union Agder. Deretter ønsker arrangøren en dialog med salen.

I disse spørsmål har Lars Gule vært tvetydig – nesten som om han er i ferd med å forskreve seg. Han hamrer løs på bl. a. SIAN-tilhengere som etter hans mening er «islamofobe» – det vil si at de har en sykelig frykt for islam – mens han på den andre siden selv kan kritisere islam oppad vegger og nedad stolper. Postdoktoren mener åpenbart at det er ok å kritisere islam, men det må gjøres på den rette måte – og den «rette måten» er det han, Lars Gule, som vet best. Han har også skrevet at han i for liten grad har tatt for seg det som er kritikkverdig ved islam.

Det store spørsmålet på møtet burde være: Skal det vises respekt og utvises toleranse også når religionenes budskap står i motstrid til menneskerettighetene, lov og rett?

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder