Strekke ut hånden til ”moderate” muslimer?

Nettstedet Antijhad tillegger SIANs leder Arne Tumyr feilaktige meninger. (Foto: SIAN)

Strekke ut hånden til ”moderate” muslimer?

Nettstedet Antijihad reiser spørsmålet om man skal samarbeide med såkalte moderate muslimer. Skal islammotstandere strekke ut hånden og samarbeid med dem – i håp om at islam også med tid og stunder – skal bli en ”normal” religiøs bevegelse som bygger på demokratiet og menneskerettighetene? Derved vil islam kunne bli en religion på linje med bl. a. kristendommen. Antijihad tilbakeviser tankegangen og gir nok en gang uttrykk for det syn at det finnes ikke ”moderate muslimer”, ”europeisk islam” er heller ikke en realitet. Nettstedet mener at islam er islam i all sin djevelskap – verken mer eller mindre.

Dette synet er trolig de fleste – for ikke å si alle SIAN-medlemmer – enig i. Det betyr at egentlig er det bare eks-muslimer vi trykker til vårt bryst. Men vi antar at heller ikke Antijihad-redaksjonen vil avvise samtale og debatt med ”moderate muslimer” hvis anledningen skulle by seg – men selvsagt da for å fremholde at enhver moderat muslim bør erklære seg som eks-muslim og ta initiativ til å opprette ”Norske eks-muslimers forening”. På den annen side – det er sjelden – meget sjelden – at en muslim kommer til sans og samling. Likevel – det er her SIANs opplysningsarbeid også må være hjertelig – for ikke å si fornuftsmessig til stede.

Typisk for denne situasjonen er det som nå skjer i Kristiansand. SIAN, Agder avd. inviterte Muslimsk Union Agder til et debattmøte i Byhallen der temaet var: ”Islam – dialog eller konfrontasjon?” . Muslimene takket nei. De var nok usikre på – og med rette – om islam ville komme heldig ut i en slik debatt.

På denne bakgrunn er det underlig at Antijihads redaktør skriver at ”Arne Tumyr har uttalt at han ikke har noe mot islam som religion og han hevder at ”mange muslimer i Norge er motstandere av islam.” Antijihad går et skritt lenger idet det skrives at ”muligens også Tumyr gir uttrykk for, strekke ut hånden”.

Nei, dette er og blir galt. Jeg har aldri gitt uttrykk for disse holdningene – tvert imot er jeg av den oppfatning at skal vi bli tatt på alvor, også av muslimene – må vi være fast i fisken og fortelle dem at det er fullstendig uakseptabelt – alt hva islam står for.

Men det er ikke bare her Antijihad søler det til. Man vil ha det til at Samira Munir ble et offer for islamistene – fullstendig galt. Videre har nettstedet flere ganger satt kristendommen opp som en samfunnsmessig høyverdig religiøs motpol til islam. Redaksjonen av nettstedet Antijihad burde ha spandert et par tre hundrelapper og kjøpt boken Vardene brenner – da ville de ha fått ny viten og ny innsikt.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder

Se også artikkelen ”Støtte til muslimske reformister?” på nettstedet Antijihad.