SIAN med pågående aksjon mot statsautorisert demokratihat

SIAN med pågående aksjon mot statsautorisert demokratihat

Våren er her. Søppel og dritt gir seg til kjenne. Det er tid for Rusken aksjon.

Det er ikke bare De Uintegrerbare ubudne gjestene som ødelegger livskvaliteten til gode nordmenn.

Marxistiske slasker og svin i politietaten som deler invasjonsstyrkenes hat mot det Norge som våre forfedre bygde, arbeider hardt for å nøytralisere all politisk motstand mot avviklingen av det trygge gode samfunnet som var basert på norsk identitet og kultur.  

Rusken aksjonen mot demokratihat handler om å eksponere og ansvarliggjøre antinorsk personell i statsforvaltningen. 

Det er en trussel mot demokratiet at bøller som har infisert statsmakten - motivert av hat mot vestlige frihetsverdier - misbruker sine stillinger i forsøk på å kneble patrioter.

Nylig har Marianne Aune ved Innsatsgruppe Hat i Oslo oversendt anklagene om skadeverk til domstolen etter vår opphenging av banner på Oslo Jihadsenter på Haugenstua i mai 2021.

Banneraksjonen er omtalt her.

Når det ble umulig for Oslo Marxistkammer å straffe meg på grunnlag av bannerets tekst, bøtela de for skadeverk.

Det er denne boten som nå skal opp for domstolen.

Politiet har på en høflig måte blitt grundig orientert om at for å anse en handling som skadeverk, må noe være skadet.

Faktum og jus er åpenbart uten interesse når agendaen er noe helt annet enn å håndheve lov og rett.

Når politiet i strid med sakens beviselige faktum insisterer på domstolsbehandling, er det åpenbart for alle at dette er en politisk handling.

En krigshandling.

En annen sak som nå skal opp for Oslo tingrett er straffesak mot en av våre aktivister som ble angrepet av en voldelig kommuneansatt under SIAN sin politiske markering på Rådhusplassen 19. desember.

Også her er saken godt belyst ved det bevismateriale SIAN har overlevert politiet. Faktum er udiskutabelt. Jusen er ukomplisert. Likevel velger statsmakten å føre straffesak mot voldsofferet.

Det er Espen Kolsrud Overen og Ingvild Nordhaug ved Oslo Marxistkammer som har begått tiltalen for selvforsvar mot kommunal voldsmann.

At de ubudne muslimske gjestene i Norge misbruker lovverket (såkalt lawfare) som jihadverktøy bør ikke overraske noen. At statsansatte nordmenn bedriver misbruk av stilling - misbruk av statens ressurser - i politiske prosesser for å motarbeide demokratiet, er adskillig mer alvorlig.

En av disse sakene var årsak til at SIAN fredag 4.3.22 gjennomførte en rekke koranbrenninger foran Manglerud politistasjon, Stovner politistasjon og Grønland politistasjon samt utenfor jihadisthølet Tawfiiq i Åkebergveien og utenfor moskéen på Mortensrud.

Vi vil fortsette å besvare statsmaktens krigshandlinger med adekvate mottiltak.

Det vil i tiden frem til hovedforhandling i de to straffesakene bli foretatt et tosifret antall koranbrenninger. Min eneste begrensning i så måte er at jeg for øyeblikket ikke har mer enn 100 koraner på lager.

Det vil som ledd i vår protest mot politiledelsens unorske fremferd bli gjennomført en håndfull koranbrenninger i Oslo fredag 11. mars.

De miljøene som misliker brennende bøker står fritt til å henvende seg til Statspolitiet i Oslo og be dem slutte med sin kriminelle politiske forfølgelse av dissidenter. I det øyeblikket politimarxistene begynner å respektere lovverket, opphører koranbrenningene (inntil Norge opplever neste tilfelle av muslimterror). Mer om det her.

Statsmaktens antinorske akselerasjonisme vil påvirke vår virksomhet i den forstand at det vil bli gjennomført flere politiske arrangementer enn noen gang før, i 2022.

Oslo politidistrikt vil bli særlig begunstiget med en rekke mindre arrangementer der publikum vil få anledning til å diskutere islamproblemet med oss. Vi tar gjerne imot konstruktive innspill på hvordan den politiske kampen mot islamiseringstilhengere bør føres. Vi imøteser også innspill fra islamvenner, med eventuelle konkrete eksempler på hvordan islam har beriket Norge.