Demokrati og frihet

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 22.10.2022 kl. 14.09
Statsmakten oppfordrer til politisk motiverte drap på SIAN
En rettsstat er den beste garanti mot dype konflikter. Men den kan også misbrukes av maktmennesker med udemokratiske tilbøyeligheter. Når rettsvesen, politi og politikere svikter, dør rettsstaten. Under slike forhold vil muslimer betrakte statsmaktens svik som en bekreftelse på deres rett til å håndheve Allahs lov, og angripe politiske motstandere slik de har en religiøs plikt til.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tor 11.08.2022 kl. 08.49
Verbaljihadyngel frekkere enn flatlusa
Uintegrerbare ungdommer tilknyttet Islamsk Råd Norge spør i VG 10.8.22 hva statsministeren vil gjøre for å innføre sharia i Norge.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 08.02.2021 kl. 22.14
Statsmakten går full dhimmi
PST sin åpne trusselvurdering gir et interessant bilde inn i den tankeverden politiet befinner seg.

Sider