Demokrati og frihet

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 08.02.2021 kl. 22.14
Statsmakten går full dhimmi
PST sin åpne trusselvurdering gir et interessant bilde inn i den tankeverden politiet befinner seg.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 06.01.2021 kl. 21.26
Minorg sin anmeldelse av SIAN er henlagt
Minorg gikk høyt på banen med markedsføring av sin anmeldelse. Her er en gjennomgang av anførslene de mente var straffbare.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tor 17.12.2020 kl. 21.12
Stå opp mot importert og hjemmeavlet hat
Det er jul, og tid for refleksjon over observerte tildragelser i samfunnsdebatten om islamproblemet i det forløpne år. Galskapen som herjer venstreblivne og islamske miljøer over hele Vesten slo ut i full blomst også her i Norge i 2020.

Sider