Demokrati og frihet

Tekst: Christen Krogvig | Publisert: tir 04.08.2015 kl. 17.59
Verdens strengeste innvandringspolitikk overfor muslimer
Europa islamiseres. Hvis vi skal stoppe denne utviklingen må Europa snarest lære av Israel. 16. september 1942 uttalte president Franlin D. Roosevelt de berømte ordene: "If there is anyone who still wonders why this war is being fought, let him look to Norway. If there is anyone who has any delusions that this war could have been averted, let him look to Norway; and if there is anyone who doubts the democratic will to win, again I say, let him look to Norway."
Tekst: Christen Krogvig | Publisert: ons 15.07.2015 kl. 15.32
Folket som beseiret eliten
De vestlige land ynder å omtale seg selv som «demokratier». Men ordet «demokrati» kommer fra antikkens Hellas. Og der inne bar «demokrati» at alle frie menn kunne delta i avstemninger om viktige spørsmål. Denne opprinnelige formen for demokrati eksister i dag hovedsakelig i Sveits. Spiller grunnloven noen rolle?
Tekst: Christen Krogvig | Publisert: tir 17.03.2015 kl. 18.37
Når politikken blir total
Professor Øystein Sørensen har skrevet boka «Drømmen om det totalitære samfunn – Fire totalitære ideologier – en totaliær mentalitet?» I denne boka presenteres flere forslag til definisjoner på begrepene «totalitarisme» og «totalitært samfunn». Et veldig sentralt element i alle definisjonene er at det skal eksistere visse felles ideer, som alle skal slutte opp om. For å finne den nødvendige ønskede oppslutning om disse bærende ideene bringes de inn på alle samfunnets arenaer.

Sider