Demokrati og frihet

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: søn 07.07.2013 kl. 08.00
Politiet slår til igjen mot mannen med grisehodet
Det blir ny rettssak mot mannen med grisehodet. Saken slås sammen med et annet påstått straffbart forhold av nyere dato, ifølge politijurist Leif Aleksandersen.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: fre 21.06.2013 kl. 14.41
Dan og Nasse Nøff seiret over islam i retten i dag!
Dan Eivind Lid har all grunn til å smile. Det var han som la grisehodet utenfor moskeen i Kristiansand  og som i tingretten ble dømt til 20 000 kroner i bot, subsidiært 40 dagers fengsel. Han anket dommen til Agder lagmannsrett. Etter en halv times rettsforhandlinger i dag ble dommen opphevet. Politiet hadde en dårlig dag i retten.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 13.06.2013 kl. 17.53
Politiet firer ikke en tomme i moske-grisehodesaken
Politijurist og aktor Leif Aleksandersen kommer etter malt å dømme til beinhardt å fastholde at 40-åringen som la et rødmalt grisehode utenfor moskeen i Kristiansand i mai i fjor, skal straffes i samsvar med dommen i tingretten, 20.000 kroner i bot, subsidiært 40 dagers fengsel – når ankesaken kommer opp for Agder lagmannsrett 21. juni. Ikke mindre ubøyelig vil mannens forsvarer, advokat Bengt Waldow,  prosedere på at 40-åringen må frifinnes, subsidiært at dommen oppheves.

Sider