Den norske stat aksepterer vold mot islamkritikere

Norge – en shariastat?

Voldsmuslimer får frikort til islamsk oppførsel i Det Nye Norge

Den norske stat aksepterer vold mot islamkritikere

Sysler du med tanken om å gå til fysisk angrep på bedre mennesker enn deg selv? Tilter du i vinkel av folk som kritiserer din onde erobrerideologi? Det kan du tilsynelatende gjerne gjøre, dersom du befinner deg i Norge.

Jon Granrud – politijurist med aksept for muslimvold

Elid Berisha – Voldsmuslim med frikort for islamsk oppførsel mot vantro

Mari Lauritzen Hasle – politijurist med aksept for muslimvold

Jonny Kvistad. Tingrettsdommer med aksept for drapstrusler mot gode nordmenn.

David Hansen, God muslim med frikort til å true islamkritikere.

Vold mot politiet straffes. Vold mot islamkritikere derimot....

Mens nordmenn med politisk ukorrekte holdninger dømmes hardt for verbal drittslenging mot shariauniformerte muslimer eller fedrelandsfiendtlige folkevalgte, så er reaksjonene fraværende når muslimske møkkamenn oppfører seg islamsk, og byr på trusler og vold fi sabilillah. Dette er den mest nærliggende konklusjon etter observasjoner fra de siste to års tildragelser i islams krig mot menneskeheten, frontavsnitt Norge.

I september 2016 ble SIAN angrepet i Moss av de to gode muslimene Simen (Malik) Jakobsen og Islam Tsorojev. Ingen av dem ble møtt med strafferettslige reaksjoner etter muslimvolden. Islam Tsorojev beskrev på facebook sitt forsett, og hvordan det skulle gått med meg dersom ikke en kjapp politimann hadde stilt seg i veien og holdt ham tilbake. Påtalemyndigheten anser angrepet for uproblematisk, til tross for at det for begge gjerningsmuslimene dreide seg om forsøk på grov kroppskrenkelse – eller verre. Politiet i Moss besitter videoopptak fra SIAN og NRK. De to voldsmuslimene er notorisk beryktet i området, og så vel lokalt politi som PST kjenner godt til dem og deres destruktive virke. De to får lov å holde på med sin islamske supremasistadferd. (Øvrige straffbare forhold går jeg ikke inn på her). De to gode muslimene med påviselig tilknytning til IS-personell, slipper å stilles til ansvar fordi Moss er belemret med en slask av en politijurist. Jon Granrud er ansvarlig for at de to voldsmuslimene får holde på som de gjør. I et intervju med NRK får vi vite at Granrud er opptatt av rettferdighet. Handling betyr mer enn ord, Granrud. Din adferd tilsier at det er den islamske definisjonen av «rettferdighet» du har sverget troskap til. (Islamsk rettferdighetsbegrep er forklart i min  artikkel om Rettferdighetspartiet.)

Islam Tsorojev ble også anmeldt av SIAN for trusler etter Gjøvikslaget. Heller ikke det har politiet reagert på.

I forbindelse med Arendalsslaget haglet det drapstrusler fra unge gode muslimer, uten at tilstedeværende politi løftet et øyenbryn. Begivenhetenes gang viste da også at politiledelsen og politisk ledelse i Arendal fullstendig har underkastet seg voldsmuslimene.

Etter Gjøvikslaget anmeldte SIAN ytterligere to gode muslimer:

David Hansen ble anmeldt for drapstrusler fremsatt i forkant av Gjøvikslaget. Som om ikke den generelle tilstanden i politiet er sørgelig nok, så viser Hansens sak at når politiet faktisk gjør jobben sin og tiltaler en voldsmuslim, så frifinnes han av tingretten. David Hansen ble 18.1.2018 dømt til en lengre fengselsstraff (17-163390-MED-VALD). Som dommen viser, var truslene bare en liten del av tiltalegrunnlaget. Tiltalepunktet om trusler mot SIAN ble Hansen frikjent for, fordi retten mente at de dokumenterte og utvetydige drapstruslene «etter omstendighetene» ikke var egnet til å fremkalle frykt. David  Hansen fremstår på alle måter som en god muslim. På en facebooktråd kunngjorde David at han hadde til hensikt å oppsøke SIAN på Jernbanetorget i Gjøvik med en machete. David Hansen sier; «Hehe hadde vært kult om de kom til Gjøvik. Da skal jeg personlig joiner de og slakter dem ene etter en» (sic). Dette er ikke noe mildere utsagn enn truslene Krekar ble dømt for å ha fremsatt mot blant andre Erna Solberg. Da en venn bekrefter at SIAN kommer til Gjøvik, repliserer Hansen ; «Så fett, har bare en venn å komme med på lørdag», hvor han poster et bilde av en machete. Dette anser altså tingretten som lovlige trusler. Hansens dokumenterte trussel er også adskillig verre enn truslene mot luremuslimen Abid Raja, som politiet vurderer å tiltale Ubaydullah Hussein for.  Samlet sett kan ikke dette forstås annerledes enn at det gjelder forskjellig terskel for vold og trusler om vold, ettersom (det potensielle) offeret er henholdsvis islamkritiker eller globalistisk kulturmarxistisk fedrelandsfiendtlig politiker. Islamkritikere tildeles bare unntaksvis rettsvern. Hvor vidt David Hansen ville blitt tiltalt dersom hans eneste overtredelse hadde vært truslene mot SIAN skal vi ikke spekulere i. Uansett har Hansen og hans likesinnede nå fått bekreftet at Statsmakten ikke har motforestillinger mot at de praktiserer muslimvold mot oss «skitne kuffar» som nekter å underkaste oss islams ondskap.

Elid Berisha er en albansk god voldsmuslim som eksponerte sitt barbariske islamske sinnelag i det han fysisk angrep en av SIAN sine talere under Gjøvikslaget. Da offeret anmeldte voldsbruken, ble skadene dokumentert med bilde. Jeg har bilder som viser skader på hake/underleppe samt kinnben. Offeret ble med andre ord tildelt minst to slag som var egnet til å forvolde personskade. Det var vitner og gjerningsmannen er kjent for politiet. Handlingen må defineres som hatkriminalitet, i det offeret ble angrepet på grunnlag av hans status som ex-muslim. Er det noe gode muslimer virkelig hater og frykter, så er det ex-muslimer som forteller sannheten om islams ondskap. Derfor utsettes ex-muslimer ofte for hatkriminalitet - trusler, vold og drap. Likevel henlegger politiet på Hamar anmeldelsen. Mari Lauritzen Hasle er påtaleansvarlig jurist, som har konkludert med at det er tillatt å utøve vold mot islamkritikere. Hun skjønner neppe konsekvensene av sitt eget svik.

Etter Gjøvikslaget ble forøvrig den gode muslimen Akam Sulleimanpour dømt for vold mot politiet. Ville han blitt dømt dersom det var en islamkritiker han hadde dyttet? Intet tyder på det, siden Elid Berishas voldsbruk var klart grovere enn det Sulleimanpour gjorde mot politiet.

Episodene ovenfor er ikke unike. Ett SIANmedlem som delte ut brosjyrer med folkeopplysning i Fredrikstad, ble oppsøkt hjemme av uniformert politi, som ba ham slutte med det, til tross for at politiet erkjente at utdelingen var lovlig. Vedkommende gode nordmann har flere opplevelser i loggen, der østfoldpolitiet opptrer som shariapoliti, og begår overgrep mot gode nordmenn som motsetter seg å være underkastet voldsmuslimer og lignende svinepakk. Graden av svik er variabel blant representanter for Statsmakten, men urovekkende mange av dem har tilsynelatende valgt feil side i islams krig mot menneskeheten.

I Vesten fremstår representanter for så vel lovgivende, utøvende og dømmende statsmakt, som grenseløst inkompetente på fagfeltet «islams iboende ondskap». De fleste ønsker heller ikke å vite fakta, fordi de selv i varierende grad er medskyldige i det kulturmarxistiske komplottet for å gjøre kål på vår sivilisasjon ved islamimport. De har utvilsomt mye å lære om muslimsk mindset og muslimsk adferd. Den danske psykologen Nicolai Sennels skrev i 2009 boken «Blandt kriminelle muslimer». Her redegjør han for hva som foregår oppi skallen på gode muslimer. Dette er viktig informasjon for alle offentlig ansatte som i sitt virke har befatning med muslimer. Boken har vært utsolgt i flere år, men er nylig utgitt på svensk (og kan kjøpes her).  Sennels gir grei innføring i hvordan gode muslimer tenker og hvilke målsetninger islam definerer for en hver muslim.  De styrende klasser har åpenbart ikke lest den. De erkjenner ikke det elementære faktum at folk fra motsatte deler av verden – eller med motsatte tankesett/ideologier – slett ikke er like inni. «Små barn av regnbuen» er en fiksjon, men ikke i hodet til norske kulturmarxister i styre og stell. Toskene tror at muslimene vil oppføre seg pent dersom vi er ettergivende og overbærende med okkupantenes islamske supremasistadferd. Dette til tross for at 1400 års verdenshistorie bærer entydig bud om det motsatte. Gode muslimer er og blir dårlige medmennesker. De er farlige for siviliserte mennesker, og de vil bringe sivilisasjonen til opphør, dersom vi gir dem muligheten.

I lys av dette er Statsmaktens utdeling av frikort for muslimvold mot islamkritikere, mye mer alvorlig enn om man hadde gitt en tilfeldig gatebølle frikort til å denge gamle kjerringer og rappe gåstolen deres.

Statsmakten viser evne til å straffe muslimer som angriper politiet. Det er med andre ord ikke evnen det skorter på når Statsmakten tillater at muslimer oppfører seg islamsk mot oss. Det er viljen som er fraværende som følge av at Statsmakten er infisert av bedervede kulturmarxister.

I Jonas Gahr Støre sin visjon for Det Nye Norske Vi, skal nordmenn tilpasse seg islam, snarere enn det motsatte, slik AP definerer begrepet «integrering».  Det er ikke noen mer faktaorientert virkelighetsforståelse å spore hos den nåværende regjeringen. Skal vi derav slutte at vi bør begynne å tilpasse vår adferd til at Norge er i ferd med å bli et islamsk drittland? At gode nordmenn nå må begynne å forberede seg på å selv ivareta sin sikkerhet, til å selv beskytte seg og sine? Til selv å effektuere straff mot muslimske voldsmenn? Skjønner ikke statsmakten at når de lemper på politiets voldsmonopol medfører dette ikke bare at de voldelige gode muslimer oppfører seg islamsk?  – Statsmakten tvinger også gode nordmenn til å ta konsekvensen av tilstanden i Det Nye Norge. Da har vi anarki og borgerkrig før fjErna rekker å si «pokemon».

Statsmaktene må gå i seg selv, og ta en overordnet beslutning om de vil ta barbarenes side og underkaste seg okkupantene, eller om de skal stå på Norges side i islams krig mot menneskeheten. Den pågående uthuling av rettsstaten er en skam for politikere, politi/påtalemyndighet og domstolene. Og en trussel mot Norge og alle herboende siviliserte borgere.

Sånne som oss er dårlig likt av de som ikke vil Norge vel. Vi truer den falske illusjonen av harmoni som de onde kulturmarxistene og de gode muslimene ønsker å skape. Derfor er det moralsk akseptert å true og mishandle oss. Det er likevel  nødvendig at alle som truer med eller utøver vold, blir anmeldt. Og straffet. De gangene politi og rettsvesen svikter sin samfunnsoppgave tar muslimene det som et tegn på svakhet. Og det har de jo helt rett i.