Demokrati og frihet

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tir 03.12.2013 kl. 13.55
Nei til islamske symboler i det offentlige samfunn
«Det nye Norge», «Det fargerike fellesskap» og «Det multikulturelle samfunn» er den største ulykke som har rammet land og folk siden invasjonen og okkupasjonen i årene 1940 -45. «Norge er vårt», sa statsminister Johan Nygaardsvold i sin mai-tale fra London i 1940. Den nordmann som sier det samme i dag blir av muslimer og muslimsympatisører stemplet som rasist.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: søn 07.07.2013 kl. 08.00
Politiet slår til igjen mot mannen med grisehodet
Det blir ny rettssak mot mannen med grisehodet. Saken slås sammen med et annet påstått straffbart forhold av nyere dato, ifølge politijurist Leif Aleksandersen.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: fre 21.06.2013 kl. 14.41
Dan og Nasse Nøff seiret over islam i retten i dag!
Dan Eivind Lid har all grunn til å smile. Det var han som la grisehodet utenfor moskeen i Kristiansand  og som i tingretten ble dømt til 20 000 kroner i bot, subsidiært 40 dagers fengsel. Han anket dommen til Agder lagmannsrett. Etter en halv times rettsforhandlinger i dag ble dommen opphevet. Politiet hadde en dårlig dag i retten.

Sider