Demokrati og frihet

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: fre 21.06.2013 kl. 14.41
Dan og Nasse Nøff seiret over islam i retten i dag!
Dan Eivind Lid har all grunn til å smile. Det var han som la grisehodet utenfor moskeen i Kristiansand  og som i tingretten ble dømt til 20 000 kroner i bot, subsidiært 40 dagers fengsel. Han anket dommen til Agder lagmannsrett. Etter en halv times rettsforhandlinger i dag ble dommen opphevet. Politiet hadde en dårlig dag i retten.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 13.06.2013 kl. 17.53
Politiet firer ikke en tomme i moske-grisehodesaken
Politijurist og aktor Leif Aleksandersen kommer etter malt å dømme til beinhardt å fastholde at 40-åringen som la et rødmalt grisehode utenfor moskeen i Kristiansand i mai i fjor, skal straffes i samsvar med dommen i tingretten, 20.000 kroner i bot, subsidiært 40 dagers fengsel – når ankesaken kommer opp for Agder lagmannsrett 21. juni. Ikke mindre ubøyelig vil mannens forsvarer, advokat Bengt Waldow,  prosedere på at 40-åringen må frifinnes, subsidiært at dommen oppheves.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tir 07.05.2013 kl. 15.46
Grisehode-mannens forsvarer utsatt for trusler
Forsvareren av 40-åringen som la et griehodet utenfor moskeen i Kristiansand, advokat Bengt Waldow (bildet), har fått trusler som han opplever som ubehagelige. Han lar seg imidlertid ikke skremme - han vil sluttføre forsvarsoppdraget.

Sider