Demokrati og frihet

Tekst: Christen Krogvig | Publisert: tir 02.04.2013 kl. 04.05
Når flertallet ikke bestemmer
Folket fikk avgjøre spørsmålet om norsk EU-medlemskap, men er ikke engang blitt spurt i spørsmålet om masseinnvandring fra islamske land.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: ons 06.03.2013 kl. 09.57
Politi og statsadvokat er i en fæl grisehode-kattepine
Det var denne meningsytringen som ble lagt ved grisehodet. Politiets og statsadvokatens hodepine blir nå om hele affæren foran moskeen i Kristiansand er vernet av Grunnloven og ytringsfriheten. Dette var en politisk ytring som ikke skal straffes, hevder 41-åringens forsvarer, juristen Bengt Waldow. Det blir et prestisjenederlag for påtalemakten om de må kreve frifinnelse av mannen som står bak den ufine handlingen, men som altså muligens ikke er kriminell atferd.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: søn 03.03.2013 kl. 21.33
Grisehode-saken er anket til lagmannsretten i Agder!
Grisehode-saken i Kristiansand, der en 41 år gammel mann ble dømt til 20,000 kr i bot, subsidiært 40 dagers fengse, er nå anket til lagmannsretten. Det var tale om en politisk ytring som skjermes av ytringsfriheten og Grunnlovens §100, heter det bl. a. i ankeerklæringen.

Sider