Demokrati og frihet

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: søn 03.03.2013 kl. 21.33
Grisehode-saken er anket til lagmannsretten i Agder!
Grisehode-saken i Kristiansand, der en 41 år gammel mann ble dømt til 20,000 kr i bot, subsidiært 40 dagers fengse, er nå anket til lagmannsretten. Det var tale om en politisk ytring som skjermes av ytringsfriheten og Grunnlovens §100, heter det bl. a. i ankeerklæringen.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: fre 22.02.2013 kl. 13.51
Bruk 10 milliarder og send hjem 100.000 muslimer!
Bruk 10 milliarder av oljefondet og send hjem 100.000 muslimer med 100.000 kr. pr. familie. Dermed kan de komme hjem til Profetens land som rike krøsuser, mens antallet muhammedanere i Norge halveres. Det blir en vinn vinnsituasjon, går det frem av denne artikkelen.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: ons 06.02.2013 kl. 20.45
Nasse Nøff-aktøren leverer sin anke til politiet i dag
Bengt Waldow overtar som ny forsvarer. En spennende prinsippsak, sier han.

Sider