Demokrati og frihet

Tekst: | Publisert: tor 26.11.2009 kl. 20.12
Kampen mot islam er en kamp for friheten!
I norske skoler har det i nyere tid ikke vært verken krusifikser eller andre spesielle kristne symboler – de har vært henvist til kirke og bedehus. I det offentlige rom, har vi her i landet i rimelig grad klart å holde på nøytralitetslinjen, hva angår religion og livssyn. Men med islambølgen, som med voldsom kraft velter innover oss får vi en helt ny situasjon. Kompaniskap med paven?
Tekst: | Publisert: tir 24.11.2009 kl. 14.42
Opp som en løve – ned som en skinnfell
Dette er en historie der biskoper, prester og legfolket – i utgangspunktet snakket seg varm om kristen barmhjertighet og om nestekjærlighet overfor ”mennesker i nød”. Politiet og politikerne var passive – til tross for det åpenbare lovbrudd fra kirkens side. Hadde asylsøkerne bodd i Folkets Hus hadde nok politiet ikke nølt med å aksjonere.
Tekst: | Publisert: tor 29.10.2009 kl. 00.16
Vi må ha flere Muhammed-tegninger!
Å underkaste seg deres vilje blir som å alltid betale ut det kidnappere krever av løsepenger eller gi etter for det gisseltagere krever. Islamsk terror er kommet for å bli, det må vi leve med for alltid. Fundamentalistene hater vår måte å leve på og har tatt lærdom fra Muhammed om hvordan man tvinger vanskelige fiender i kne. Asymmetrisk krigføring kan ikke bekjempes med demokratiske virkemidler i den skala vi nå ser.

Sider