Demokrati og frihet

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 13.06.2013 kl. 17.53
Politiet firer ikke en tomme i moske-grisehodesaken
Politijurist og aktor Leif Aleksandersen kommer etter malt å dømme til beinhardt å fastholde at 40-åringen som la et rødmalt grisehode utenfor moskeen i Kristiansand i mai i fjor, skal straffes i samsvar med dommen i tingretten, 20.000 kroner i bot, subsidiært 40 dagers fengsel – når ankesaken kommer opp for Agder lagmannsrett 21. juni. Ikke mindre ubøyelig vil mannens forsvarer, advokat Bengt Waldow,  prosedere på at 40-åringen må frifinnes, subsidiært at dommen oppheves.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tir 07.05.2013 kl. 15.46
Grisehode-mannens forsvarer utsatt for trusler
Forsvareren av 40-åringen som la et griehodet utenfor moskeen i Kristiansand, advokat Bengt Waldow (bildet), har fått trusler som han opplever som ubehagelige. Han lar seg imidlertid ikke skremme - han vil sluttføre forsvarsoppdraget.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 04.04.2013 kl. 11.37
Agder lagmannsrett tar «grisehode-saken»!
Her leverer 40åringen som la grisehodet på fortauet utenfor moskeen i Kristiansand sin anke til Kristiansand politistasjon. Nå har Agder lagmannsrett sluppet saken igjennom for ny behandling i lagmannsretten. Dette blir en spennende prinsippsak.

Sider