Demokrati og frihet

Tekst: Christen Krogvig | Publisert: tir 17.03.2015 kl. 18.37
Når politikken blir total
Professor Øystein Sørensen har skrevet boka «Drømmen om det totalitære samfunn – Fire totalitære ideologier – en totaliær mentalitet?» I denne boka presenteres flere forslag til definisjoner på begrepene «totalitarisme» og «totalitært samfunn». Et veldig sentralt element i alle definisjonene er at det skal eksistere visse felles ideer, som alle skal slutte opp om. For å finne den nødvendige ønskede oppslutning om disse bærende ideene bringes de inn på alle samfunnets arenaer.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 04.03.2015 kl. 21.37
Ytringsfriheten halalslaktes
Ytringsfrihet er en forutsetning for at Norge skal være et sted der siviliserte mennesker ønsker å oppholde seg. Enhver samfunnsskadelig politisk ideolog har innsett viktigheten av å begrense denne friheten. «Kierkegaard skrev at om det fra alle talerstoler uimotsagt forkynnes at månen er en grønn ost, vil folk til slutt tro det. Denne massesuggestion er åndelig voldtekt mot folket. Det eneste botemiddel er ytringsfrihet.» (Johan Scharffenberg Quo Vadis Norvegia 1945).
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tir 03.12.2013 kl. 13.55
Nei til islamske symboler i det offentlige samfunn
«Det nye Norge», «Det fargerike fellesskap» og «Det multikulturelle samfunn» er den største ulykke som har rammet land og folk siden invasjonen og okkupasjonen i årene 1940 -45. «Norge er vårt», sa statsminister Johan Nygaardsvold i sin mai-tale fra London i 1940. Den nordmann som sier det samme i dag blir av muslimer og muslimsympatisører stemplet som rasist.

Sider