Demokrati og frihet

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 04.03.2015 kl. 21.37
Ytringsfriheten halalslaktes
Ytringsfrihet er en forutsetning for at Norge skal være et sted der siviliserte mennesker ønsker å oppholde seg. Enhver samfunnsskadelig politisk ideolog har innsett viktigheten av å begrense denne friheten. «Kierkegaard skrev at om det fra alle talerstoler uimotsagt forkynnes at månen er en grønn ost, vil folk til slutt tro det. Denne massesuggestion er åndelig voldtekt mot folket. Det eneste botemiddel er ytringsfrihet.» (Johan Scharffenberg Quo Vadis Norvegia 1945).
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tir 03.12.2013 kl. 13.55
Nei til islamske symboler i det offentlige samfunn
«Det nye Norge», «Det fargerike fellesskap» og «Det multikulturelle samfunn» er den største ulykke som har rammet land og folk siden invasjonen og okkupasjonen i årene 1940 -45. «Norge er vårt», sa statsminister Johan Nygaardsvold i sin mai-tale fra London i 1940. Den nordmann som sier det samme i dag blir av muslimer og muslimsympatisører stemplet som rasist.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: søn 07.07.2013 kl. 08.00
Politiet slår til igjen mot mannen med grisehodet
Det blir ny rettssak mot mannen med grisehodet. Saken slås sammen med et annet påstått straffbart forhold av nyere dato, ifølge politijurist Leif Aleksandersen.

Sider