Demokrati og frihet

Tekst: Christen Krogvig | Publisert: ons 15.07.2015 kl. 15.32
Folket som beseiret eliten
De vestlige land ynder å omtale seg selv som «demokratier». Men ordet «demokrati» kommer fra antikkens Hellas. Og der inne bar «demokrati» at alle frie menn kunne delta i avstemninger om viktige spørsmål. Denne opprinnelige formen for demokrati eksister i dag hovedsakelig i Sveits. Spiller grunnloven noen rolle?
Tekst: Christen Krogvig | Publisert: tir 17.03.2015 kl. 18.37
Når politikken blir total
Professor Øystein Sørensen har skrevet boka «Drømmen om det totalitære samfunn – Fire totalitære ideologier – en totaliær mentalitet?» I denne boka presenteres flere forslag til definisjoner på begrepene «totalitarisme» og «totalitært samfunn». Et veldig sentralt element i alle definisjonene er at det skal eksistere visse felles ideer, som alle skal slutte opp om. For å finne den nødvendige ønskede oppslutning om disse bærende ideene bringes de inn på alle samfunnets arenaer.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 04.03.2015 kl. 21.37
Ytringsfriheten halalslaktes
Ytringsfrihet er en forutsetning for at Norge skal være et sted der siviliserte mennesker ønsker å oppholde seg. Enhver samfunnsskadelig politisk ideolog har innsett viktigheten av å begrense denne friheten. «Kierkegaard skrev at om det fra alle talerstoler uimotsagt forkynnes at månen er en grønn ost, vil folk til slutt tro det. Denne massesuggestion er åndelig voldtekt mot folket. Det eneste botemiddel er ytringsfrihet.» (Johan Scharffenberg Quo Vadis Norvegia 1945).

Sider