Demokrati og frihet

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: ons 06.03.2013 kl. 09.57
Politi og statsadvokat er i en fæl grisehode-kattepine
Det var denne meningsytringen som ble lagt ved grisehodet. Politiets og statsadvokatens hodepine blir nå om hele affæren foran moskeen i Kristiansand er vernet av Grunnloven og ytringsfriheten. Dette var en politisk ytring som ikke skal straffes, hevder 41-åringens forsvarer, juristen Bengt Waldow. Det blir et prestisjenederlag for påtalemakten om de må kreve frifinnelse av mannen som står bak den ufine handlingen, men som altså muligens ikke er kriminell atferd.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: søn 03.03.2013 kl. 21.33
Grisehode-saken er anket til lagmannsretten i Agder!
Grisehode-saken i Kristiansand, der en 41 år gammel mann ble dømt til 20,000 kr i bot, subsidiært 40 dagers fengse, er nå anket til lagmannsretten. Det var tale om en politisk ytring som skjermes av ytringsfriheten og Grunnlovens §100, heter det bl. a. i ankeerklæringen.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: fre 22.02.2013 kl. 13.51
Bruk 10 milliarder og send hjem 100.000 muslimer!
Bruk 10 milliarder av oljefondet og send hjem 100.000 muslimer med 100.000 kr. pr. familie. Dermed kan de komme hjem til Profetens land som rike krøsuser, mens antallet muhammedanere i Norge halveres. Det blir en vinn vinnsituasjon, går det frem av denne artikkelen.

Sider