Fascistene rører på seg i Drammen

Erdogans tropper samles til krigsråd

Fascistene rører på seg i Drammen

Mens representanter for den fascistiske tyrkiske AKP regjeringen blir avvist av styresmakter i Tyskland, Nederland, og andre europeeiske land, ser vi at ondskapens apostler får fritt leide i Norge.

Jihadbule i Drammen. Kristendommen flyttet ut. Ondskapen flyttet inn.

Partiprogrammet til Erdogan.

Islams kamp mot menneskeheten tilspisses for hver dag. Og det er ikke Trump sin feil. Den gale islamist i Tyrkia, Erdogan, som forlengst har fastslått at det ikke finnes hyggelige versjoner av islam - og at moskeene er islamistenes militærforlegninger - har sendt et parlamentsmedlem til Norge for å drive valgkamp blant tyrkere her til lands. De islamske invasjonsstyrker i Vesten har nemlig fått stemmerett i hjemlandet, for å hjelpe Erdugal til å avskaffe Atatürks demokrati, og erstatte det med islamsk teokrati.  

Drammens Tidende rapporterer at den gode tyrkiske islamist ankommer mandag. Talsmannen er ullen i snakketøyet, og har ikke lyst til å oppgi konkret tidspunkt for begivenheten. Det skjønner vi godt. Det er intet å høre fra den kanten, for folk som verdsetter vestlige fihetsverdier. Dersom en skitten vantro skulle forville seg inn i ulvenes hule, kunne han jo risikere å få høre ting som ikke er ment for våre naive vantro ører.

Det er interessant å merke seg at organisasjonen til Erdogans utsendte er «Unionen For Europeiske Tyrkiske Demokrater i Norge».  Muslimene er gode til å gi sine kamporganisasjoner tilforlatelige og ufarlige navn. Det hele er naturligvis bare ett av de sedvanlige muslimsk bedrag av de vantro, slik også begrepene «kulturhus» og «kunnskapssenter» er det.  Som kjent foreskriver islam kun islamsk monokultur. Ikke flerkultur. Og kunnskap innebærer utelukkende koranpugging. Med slike enkle grep ikler de onde menneskene (gode muslimene) seg en sivilisert klesdrakt utelukkende for strategiske destruktive formål.

I Nederland ser vi i dag tyrkiske muslimske barbarer gå amok i opptøyer som minner om våre «fredelige» norskbosatte muslimer sin oppførsel da Salman Rushdie ga ut «Sataniske Vers». Muslimer er dengang som nå helt ute av stand til å tolerere de frihetsverdier og dertil hørende naturlige forbud, som er helt livsnødvendige for at sekulære demokratier skal fortsette å være nettopp det.

Alle gode muslimer streber etter å forvandle sine velfungerende vestlige vertsland til islamske tilbakestående pøler av vold og konflikt. Alle gode muslimer vil – og er programforpliktet til – å rive i filler et hvert demokrati og erstatte det med islamsk barbari. Muhammed style. Det er dette tyrkernes utsendte fascist skal snakke med de tyrkiske fascistene i Drammen om i morgen.

For den som ikke har forstått at islam er synonymt med fascisme, anbefales [denne boken]. Hamed Abdel-Samad skriver i boken «Den Islamske Fascismen» s15; «Fascismen er en slags politisk religion. Dens tilhengere tror at de er i besittelse av den absolutte sannheten. Øverst i hierarkiet står den karismatiske og ufeilbarlige føreren, som er utstyrt med et hellig kall til å forene nasjonen og beseire fiendene. Den fascistiske ideologien forgifter tilhengerne sine med bitterhet og hat, deler inn verden i venner og fiender, og truer motstandere med gjengjeldelse. Den retter seg mot det moderne, mot opplysningen, marxismen og jødene, og den glorifiserer militarismen og en offervilje inntil døden. Alle disse egenskapene passer også på den moderne islamismen, som oppsto samtidig med fascismen i 1920-årene. Både fascismen og islamismen oppsto som følge av en følelse av nederlag og ydmykelse. Begge strømningene har samme mål, nemlig å opprette et imperium – verdensherredømmet som en slags selvfølgelig rettighet – som går forut for den totale tilintetgjørelsen av fienden. Den ene bevegelsen tror på den ariske rases overlegenhet, den andre er overbevist om muslimers moralske overlegenhet sammenlignet med den vantro resten av menneskeheten» Sitat slutt.

Som man ser, islam er fascistisk. Koranen befaler muslimene å være fascister. Hertil kommer det kjente og kjære forholdet som stormuftien i Jerusalem hadde til de ledende nazister. Erdogan har jo også uttrykt beundring for Hitlers styre og stell. Det er ganske åpenbare fellestrekk mellom fascisme, nazisme og islam.

Den islamske forlegningen (moskeen) som får besøk av fintfolk hjemmefra i morgen, er neppe ukjent med at fascistene i Milli Görus står sterkt i deres egen menighet. Det hele er så enkelt, at dersom moskeen hadde vært demokratisk og sivilisert innrettet, så ville de takket nei til besøk fra Erdogans stadig mer totalitære regime.

Erdogan er av de mest fremtredende fascister i dag. Han har ambisjoner om å gjenopprette det Ottomanske imperiet, som gikk i dass etter å ha satset på feil hest i første verdenskrig. For å avskaffe demokratiet i Tyrkia ved demokratiske midler, er Erdogan avhengig av gode muslimer bosatt i utlandet. Tyrkia har eksportert jihadister via hijra til Vesten i årtier, og nå må de slutte rekkene for å gjennomføre avdemokratiseringen av Tyrkia. De ser sikkert på dette som en grei generalprøve før de om noen år gjør akkurat det samme her hjemme, med våre vestlige sivilisasjoner. Koranen er jo klar på at hele jorden tilhører Allah, og at det er muslimenes fordømte plikt å medvirke i islams hellige krig mot resten av menneskeheten.

For de som tror at de tyrkiske fascistene vil opptre etter andre standarder her hjemme enn de gjør i forhold til sitt eget hjemland, kan det være hensiktsmessig å minne om Mehmet Görmez, leder for Tyrkias Direktorat for religiøse spørsmål. Han konstaterte at; «Land kan ikke ha sine egne versjoner av islam. Islam er universell, og dens kilder er klare».

Det islam som driver regressive tyrkiske fascister til å røske opp i grunnvollene til det sekulariserte Tyrkia, er nøyaktig det samme islam som forkynnes i fascistenes moskeer i Drammen og i andre norske byer. Islams ondskap kjenner ingen landegrenser. Så lyder Allahs ord.

Som en ser [her] er det klare forbindelser mellom terroristreiret Det Onde Muslimske Brorskap, og de tyrkiske demonstrantene som protesterer mot demokrati og frihet. De tyrkiske fascistene er med andre ord ikke uttrykk for en marginal og forstokket islamtolkning.  Dette er mainstream anerkjent sunniislam. De er gode muslimer i ordets rette forstand – Dårlige medmennesker.