Erna FN-tro til Dovre faller

Folket demonstrerte mot regjeringens hensikt om å begå folkemord på nordmenn i FN regi.

Erna FN-tro til Dovre faller

Gode nordmenn utenfor Stortinget markerte 25.11.18 sin holdning til de dårlige nordmenn og gode muslimer som gjør seg selv til aktive eller passive medskyldige til befolkningsutskiftingen i Europa.

For å gi Statsapparatet value for money etter at Antirasistisk Senter fikk doblet statstilskuddet sitt, gikk fire mannslinger fra Antirasistisk Bøllesenter til voldelig angrep på en gruppe fra motstandsbevegelsen, som hadde vært og hørt på talene. Et kuriøst faktum er at raddejournalist Klungtveit, som har fått rikelig betalt for å publisere nyheter om høyreekstreme, stadig er den som best rapporterer fra voldsvenstres bestrebelser på å skade sine medmennesker. Hans video fra Egertorget viser aggressorene fra voldsvenstre få juling av motstandsbevegelsen.  Saken er også omtalt av Resett og gammelmedia.

Da Eidsvollsmennene erklærte seg ”Enig og tro til Dovre Faller” hadde de nok ikke sett for seg utsikten til at at Dovre skulle falle 200 år senere. De islamske barbarer har en lang historikk med å reise moskeer som maktsymboler i islamskokkuperte områder. Ofte på tomta til nedrevne kirker og templer. Om du reiser i et øde folketomt islamskokkupert område og ser en gammel shabby kirke, vil du også se en nyere og større moske, for å markere Det Nye Herrefolkets overlegne status over de skitne vantro. I denne konteksten er det ikke overraskende hvis vi om noen år kan skue en moske på Dovre.

Det skulle en folkefiende fra Høyre til, i praksis med tilslutning av om lag 90 % kollaboratører blant våre folkevalgte. Når en avtale av dette slaget ikke kommer til behandling i Stortinget, utløser det et straffeansvar hos samtlige enkeltrepresentanter som ikke har gjort noe aktivt for å sørge for at Stortinget stopper galskapen til den korrumperte Erna. (Dersom hun ikke er korrumpert bør hun forklare hvilket annen motiv hun har for denne episke nidingsdåd. Folkemord er normalt ikke å trekke på skuldrene av). Dersom parlamentarismen ikke har i seg det som trengs for å stoppe Ernas galskap, har den dokumentert sin uegnethet som styringsverktøy. De folkevalgte har nå dårlig tid, med å overbevise Folket om at de fortjener lønnen sin. Slik saken nå står, fortjener de noe helt annet. 

Replacement Migration er et fenomen FN har hatt som åpen agenda lenge. Migrasjonsavtalen som regjeringen har til hensikt å signere i desember, er bare ett av tannhjulene i folkemordforetaket FN sin dommedagsmaskin. Ett annet tannhjul er flyktningeavtalen som nylig ble gjort kjent. Det er altså et fast og vedvarende ondt forsett som ligger bak migrasjonsavtalen. Den er ikke et arbeidsuhell. FN vet hva de gjør. Det må vi legge til grunn at Erna også vet.

Etter desember vil regjeringen - som et ledd i å tilrettelegge for rask og uimotsagt utskifting av folket - ytterligere øke sine anstrengelser med å myrde den norske ytringsfriheten, og straffe dem som forteller sannheter som er brysomme for Statsmakta. For oss som allerede overvåkes, forfølges og trakasseres av Statspolitiet er ikke dette nye takter. Forskjellen ligger i at nå vil flere gode nordmenn møte problemer i hverdagen, dersom de ytrer seg negativt om folkemordprosjektet til regjeringen, og dets effekter.

Avtalen er solgt inn av svikefulle politikere med at den ikke er bindende. Hvilket i så fall vil gjøre all ressursbruk knyttet til avtalen, til et sløseri av tid og penger. Det er også pussig at en ikkeforpliktende avtale 86 ganger nevner hva avtalepartene forplikter seg til.  

En rekke land, hvorav de fleste har førstehånds erfaring med islams destruktive potensiale, sier nei takk til å la seg utslette på multikulturens blodige alter. USA, som allerede for 200 år siden ble eksponert for de muslimske barbarenes religiøst motiverte ondskap, sier nei til FN Global Compact for Migration. Det samme gjør Israel, Australia, Kroatia, Sveits, Bulgaria, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Østerike og Estland. Flere nasjoner med ansvarlig lederskap vil utvilsomt slutte seg til disse innen 10. desember.

Replacement Migration går ut på å bytte ut en befolkning i den takten befolkningen synker, med individer fra utenforstående - og i denne sammenheng feilkulturelle - ukulturer. Konseptet baserer seg på det åndsforlatte standpunkt at alle er like inni, vil det samme, og har et ønske om å dra sammen med fremmede mot et felles vakkert mål som aldri har vist seg levedyktig noensinne. Ordet gambling blir for mildt. Gambling gir jo tidvis gevinst. Det FN gjør med sin Replacement Migration er fullt og helt synonymt med organisasjonen sin egen definisjon av begrepet folkemord. På Europas innbyggere.  Man kan selvfølgelig ikke flytte MidtØsten og Afrika til Europa, og tro at sluttproduktet blir Europa. Det har da heller aldri vært hensikten til de onde globalistene. 

Christopher Caldwell skriver i Betraktinger over revolusjonen i Europa, at FN sin egen befolkningsdivisjon for flere år siden regnet ut at det ville kreve minst 701 millioner feilkulturelle ”ny-europeere” for å kompensere for ”eldrebølge” og lave barnekull.  At sistnevnte er et direkte resultat av FN, EU  og Statsmaktas folkefiendtlige adferd  gjennom 40 år, er et tema vi får la ligge nå.  Det er tungt å belære multikulturalister om årsak-virkning. Hadde de skjønt konseptet, ville de jo vært anstendige mennesker, ikke multikulturalister.

Alle - FN inkludert - vet at det er utopisk å tro at import av feilkulturelle i et omfang som overstiger kontinentets etniske befolkning, vil være vellykket, sett fra den opprinnelige befolkningens ståsted.  En ting er at empirien er entydig på at De Uintegrerbare alltid begår folkemord på de vantro der hvor De Uintegrerbare lykkes i å trenge seg inn. En annen ting er at identitet, kultur, verdier og moral hos de forskjellige grupper velferdsturister avviker totalt fra tankesettet til oss som forventes å forsørge de hitreiste velferdsturister.

Importerer du islam, får du islam. Importerer du barbari, får du barbari. Under slike forhold er det umulig å opprettholde en trygg velferdsstat med likeverd og demokrati med mindretallsbeskyttelse. Alle disse konseptene er fy-ord i islam, og De Uintegrerbare  verken kan eller vil medvirke til videreføring av disse ugudelige konseptene, i land de har invadert.

Noen prøver å trøste seg med at det i følge FN bare er 258 millioner velferdsturister i verden for øyeblikket, med kurs for Vesten. De ignorerer med vilje det faktum at én er en for mye, samt at milliarder av feilkulturelle individer allerede står klare med et erklært ønske om å invadere Vesten, når muligheten byr seg. Og det gjør den, når FN åpner alle sluser, og når velferdsoverføringen fra europeere til hitreiste velferdsturister setter dem i stand til å sende ytterligere milliarder av kroner hjem, slik at resten av klanen kan finansiere europatur. 

FN vet at argumentet med å redde oss fra BNP fall og velferdssvikt - forutsetter at vi lar oss skifte ut. Er det moralsk forsvarlig av oss å gi bort kontinentet til de fremmede feilkulturelle i den tro at vi i så fall slipper å oppleve sviktende service i alderdommen? Egoistene blant oss vil utvilsomt slå til på det tilbudet. De anstendige vil takke nei.  Ingen sivilisasjon har noen sinne dødd av fallende BNP. Store sivilisasjoner har dødd etter invasjon av uintegrerbare barbarer. FN er komfortable med at Europa slik vi kjenner det, dør. Det er nødvendig for å fremme det imperiet de overnasjonale stormannsgale despotene vil bygge, fundamentert på våre likhauger.

Det er moralsk riktig å hjelpe et fornuftig antall ekte flykninger som søker tilflukt fra islam (som jo er den primære kilden til vold, uro og forfølgelse i verden). Selvfølgelig forutsatt at det dreier seg om reell forfølgelse og at den forfulgte ikke selv er muslim. Denne fornuftsbaserte tilnærmingen er utenkelig for de onde kreftene i det korrumperte FN. Like ens for alle korrumperte politikersjeler som higer etter en etterparlamentarisk karriere som konsument av wienerbrød, kanapeer og boblevann i høystettede glass, med nesen i været, ubesværet av at de vasser i blodet til det folket de forrådte.