Benedicte Bjørnland vil være en ulykke som sjef for politiet

Med feil ledelse ender flere politibamser på skadestua.

Styrker Erna sin kamp mot land og folk?

Benedicte Bjørnland vil være en ulykke som sjef for politiet

I en tid der kvinners innsats på viktige samfunnsområder er en snakkis, leverer regjeringen et sterkt innspill. En utnevnelse av Benedicte Bjørnland som politidirektør er like effektfullt som FNs Global Compact for Migration for Norge og nordmenn, på områder som likeverd, demokrati, velferd, fred og sikkerhet.

Forrige kvinne i den samme sjefsstolen er ansvarlig for den fullstendige rasering av etaten, idet hun tillot samfunnsfiendtlige krefter å infiltrere og infisere den.

I dag har kommunister og islamister posisjoner i politi- og påtalemyndighet. Det utnytter de til fremme av egne samfunnsødeleggende agendaer.  Denne trenden vil utvilsomt fortsette, med virkelighetsfornekteren Bjørnland ved roret.

Kan det være slik at regjeringen ikke har klart å finne en eneste egnet kandidat i en politietat som er så bedervet av kulturmarxisme at den for lengst har blitt en trussel mot så vel borgernes som polititjenestemennenes egen sikkerhet? I så fall burde de søkt en kandidat fra feks privat sektor. En brutal jævel med lang fartstid i Forsvaret er det vi trenger fremover. Det vil ta år å fjerne råten i politietaten.   

Dessverre er det slik at svært mange politiledere tror at det inngår i deres stillingsbeskrivelse å være politisk korrekt, herunder å medvirke til islamiseringen av Norge. Benedicte Bjørnland er en av disse regressive kreftene.

Bjørnland har sagt at det i 2015 var 60-90 % sjanse for terror i Norge. Gitt at antallet Uintegrerbare har økt, og at velferden (jizya) er for nedadgående, er det åpenbart at terrorfaren er større i dag. Det er ikke Bjørnlands arbeidsoppgave å engasjere seg i de andre jihadformene, demografisk jihad og verbaljihad. Men hun har tilsynelatende ingen forståelse av hva som faktisk foregår i samfunnet rundt henne, og som i stor grad påvirker terrorfaren;  

I 2016 sa Bjørnland at hun er redd for konflikter som følge av den islamske invasjonen av Norge fordi det kan føre til fremvekst av ekstremistmiljøer. I følge TV2 er det de høyreekstreme hun er redd for. Hadde hun visst noe om islam ville hun visst at islam i sin natur er ekstrem, og at alle gode muslimer av natur er ekstreme i en grad som gjør at de må deporteres umiddelbart.  Selvfølgelig vil det bli polarisering når tidligere trygge og gode ikkemuslimske samfunn rakner fordi de invaderes. Bjørnland synes mer opptatt av symptomer enn av sykdommen som forårsaker symptomene, En sykdom som alle muslimer bærer i sitt hjerte. Islam.

Derfor er det ekstra bekymringsverdig at den sannsynlige nye øverste sjef for førstelinjeresponsen fremstår som et nek:    

Bjørnland er enten en idiot, eller bare en nyttig idiot. Bjørnland  uttalte i 2016 at hun ikke frykter at parallellsamfunn skal oppstå i Norge, og trekker fram grunnleggende verdier som likhet og tillit. Dette sa hun på et tidspunkt da det allerede forelå parallellsamfunn, som var etablert av bakstreverske muslimer som nekter assimilering, nekter integrering, og som hater og forakter alle ikkemuslimer. Bjørnlands grunnleggende verdier - likhet og tillit - kan aldri eksistere mellom muslim og ikkemuslim. Allah forbyr det. Muslimer og ikkemuslimer er ikke like. Vi vil ikke det samme. De vil ikke bli som oss. «Normoppløsningen i det norske samfunnet skyldes vantro», sa en imam en gang. Det er med andre ord ikke mulig å bygge et velfungerende samfunn basert på vestlige frihetsverdier,  bestående av uintegrerbare i kombinasjon med normale nordmenn. Dessuten er alle gode muslimer dårlige medmennesker. Fordi de kopierer Muhammeds adferd. Ordet «tillit» er en vits, når det brukes om forholdet mellom gode muslimer og gode nordmenn. Gode muslimer forakter oss, og de har ikke lov til å stole på oss. Ta ikke de vantro til hjelpere. Bryt alle avtaler med de vantro. To koranske befalinger fra Allah som teller mer enn Bjørnlands illusjoner. Derfor bør heller ikke vi stole på en god muslim, og vi bør ikke stole på en politileder som fremmer vår egen undergang så åpenlyst som Bjørnland, uavhengig av om det er inkompetanse eller ond vilje som er hennes drivkraft.